AAP

Veroordeling van Australische aartsbisschop wegens wegmoffelen kindermisbruik in beroep afgewezen

In Australië heeft een rechtbank in beroep de veroordeling van de vroegere katholieke aartsbisschop Philip Wilson ongedaan gemaakt. Wilson is de hoogste katholieke leider die ooit veroordeeld werd in een zaak van kindermisbruik.

In mei was de 68-jarige Philip Wilson veroordeeld omdat hij jarenlang misbruik door een priester zou hebben toegedekt om het imago van de kerk niet te besmeuren.

Wilson ging in beroep en heeft nu gelijk gekregen. Een andere rechter heeft zijn veroordeling nu ongedaan gemaakt. Volgens die rechter zijn er voldoende twijfels over de betrokkenheid van Wilson en had hij de vermoedens over misbruik niet moeten meedelen aan de politie vooraleer hij zekerheid had.

Philip Wilson heeft zelf geen kinderen misbruikt en heeft altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van het jarenlange misbruik van kinderen door een priester in de jaren 70. Die priester is inmiddels overleden.

Wilson is de hoogste katholieke gezagsdrager die ooit in een dergelijke zaak veroordeeld werd in Australië. Hij heeft in juli ontslag genomen als aartsbisschop van Adelaïde in Zuid-Australië.

Meest gelezen