Tegen 2020 moet elke taxichauffeur Nederlands kunnen spreken met klanten

Ten laatste tegen 2020 moet het taxilandschap in Vlaanderen er helemaal anders uitzien. De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het nieuwe taxidecreet. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) moet het decreet zorgen voor "meer taxi's aan lagere prijzen". De vaste tarieven verdwijnen en taxichauffeurs zullen niet langer aan één gemeente gebonden zijn. Tegelijk moet elke chauffeur Nederlands kunnen spreken met zijn klanten.

Anders dan in het buitenland wordt de taxi in Vlaanderen gezien als een vrij uitzonderlijk en duur vervoermiddel. Er rijden ook weinig vergunde taxi's rond in vergelijking met andere regio's. Dat is te wijten aan de vaste tarieven, het feit dat een chauffeur gebonden is aan één grondgebied, de waslijst van regeltjes en de regel dat er maximaal 1 taxi per 1.000 inwoners mag zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de taxi's in Vlaanderen "democratiseren". "Ik wil meer taxi's aan lagere prijzen", klinkt het. Daarom heeft de Vlaamse regering nu definitief het licht op groen gezet voor het nieuwe taxidecreet. Dat decreet schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen.

Nu kan een taxi die van Antwerpen naar Gent rijdt geen nieuwe klanten oppikken in Gent. Zo betaal je als klant ook voor de lege terugrit.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)

Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking die een chauffeur aan het grondgebied van één gemeente bindt. "Nu kan een taxi die van Antwerpen naar Gent rijdt geen nieuwe klanten oppikken in Gent. Zo betaal je als klant ook voor de lege terugrit", aldus Weyts. Voortaan zullen exploitanten over heel Vlaanderen kunnen werken.

Er worden niet alleen regels geschrapt, er wordt er ook één opvallende toegevoegd. Zo moeten alle chauffeurs voortaan Nederlands kunnen spreken met hun klanten.

Lokale besturen zullen bijkomende vergunningen kunnen geven voor een standplaats: een geprivilegieerde plaats voor een taxi ter hoogte van een belangrijk verkeersknooppunt, zoals een treinstation of een luchthaven. Het decreet, dat volgens minister Weyts ook ruimte biedt voor nieuwe concepten als Uber, moet ten laatste in werking treden op 1 januari 2020.

Meest gelezen