Studentenkoepel schrijft open brief: "Alle clubs moeten afspraken over dopen ondertekenen"

De Leuvense studentenkoepel LOKO schrijft een open brief waarin ze vragen dat alle studentenclubs het charter met afspraken voor studentendopen goedkeuren. Dinsdag belandde een student van 20 in kritieke toestand in het ziekenhuis na een doop bij de club "Reuzegom". De jongen is intussen overleden. Om zo'n situaties in de toekomst te vermijden, wil LOKO dat álle clubs het charter met afspraken voor dopen ondertekenen.

"Het is erg triest wat er de afgelopen 24 uur heeft plaatsgevonden", reageert de koepel verslagen op het slechte nieuws. Dinsdag werd een 20-jarige student uit Edegem in kritieke toestand opgenomen in het UZA in Edegem na een studentendoop van de club "Reuzegom". Twee andere schachten werden in het ziekenhuis verzorgd, maar ze zijn er minder erg aan toe. De student in kritieke toestand is intussen overleden. "We willen echt dat er iets verandert in de mentaliteit, in de manier waarop sommige clubs dopen aanpakken", zegt Kenny Van Minsel, de voorzitter van LOKO.

De studentenkoepel wil niet bij de pakken blijven zitten en actie ondernemen. Ze vragen dat alle clubs een charter ondertekenen met afspraken voor studentendopen. De studentenvereniging in kwestie weigerde eerder al om dat charter te ondertekenen. "We willen een breedgedragen doopcharter, dat door iedereen wordt ondertekend", zegt Van Minsel duidelijk. En het is niet de eerste keer dat de koepel daarvoor pleit: "We ijveren er al enkele jaren dat ze het charter ondertekenen. We hebben onze inspanningen het afgelopen jaar stevig opgevoerd."

Als je dit niet kan onderschrijven als vereniging, moet je daar stevige conclusies uittrekken. Dan is er iets grondig mis. 

Kenny Van Minsel, voorzitter van studentenkoepel LOKO

In het charter, dat in 2013 werd opgesteld in overleg met de studenten, staat bijvoorbeeld dat je als organisator geen alcohol mag drinken. En die regels kent Van Minsel erg goed: "Je moet ook met de politie overleggen over je doop. Je mag geen illegale feiten ensceneren zoals met nepbloed. Je moet ook veilige producten gebruiken. En dat heeft echt effect. De incidenten met erkende verenigingen zijn erg beperkt. Dat gaat hoogstens over afval dat achterblijft",  zegt hij.

De incidenten met erkende verenigingen zijn erg beperkt. Dat gaat hoogstens over afval dat achterblijft. 

Kenny Van Minsel, voorzitter van studentenkoepel LOKO

Momenteel tekenen 36 faculteitskringen het charter vanuit LOKO, 70 erkende verenigingen en nog 15 à 20 studentenclubs. Maar niet alle studentenclubs houden zich aan het charter. "Dat gaat dan over dopen waar heel veel alcohol bij is betrokken. Daarnaast gebruiken ze soms vervallen of giftig voedsel. Dat kan absoluut niet door de beugel. Soms zijn er zeer vernederende praktijken, fysiek, grensoverschrijdend gedrag. Dat kan niet. Wij vinden dat er op elke doop een vertrouwenspersoon moet zijn", zegt Van Minsel. "Elk jaar zijn er nog incidenten op dopen. Iedereen moet nu echt eens aan zelfkritiek doen."

Meest gelezen