Huishoudelijk afval blijft afnemen

De Vlaming produceert steeds minder huishoudelijk afval, in 2017 zo'n 18,6 kg minder dan in het jaar voordien. OVAM verwacht dat deze positieve trend zich de volgende jaren nog verder zal zetten.

Het huishoudelijk afval in Vlaanderen neemt af. Dat blijkt cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM. Vorig jaar produceerde de Vlaming bijna 470 kilogram per persoon, dat is zo'n 18,6 kilogram minder dan in 2016. Bijna een kwart van die daling komt doordat er minder restafval is.

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval bedroeg 3.076.027 ton in 2017 en is gedaald met 18,6 kg per inwoner ten opzichte van 2016. In de periode 2013-2017 is er een continue, licht dalende trend voor het selectief ingezamelde afval en het restafval.

De daling van de hoeveelheid selectief ingezameld afval is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de ingezamelde hoeveelheden bouw & sloopafval (-6 kg), papier & karton (-3 kg), groenafval (-3,5 kg) en gft (-1 kg).

Recyclage en eindverwerking

69% van ons huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld. 65,6 % gaat rechtstreeks naar hergebruik of een inrichting voor recyclage of compostering. Het overige selectief ingezameld afval (3,4%) gaat naar verbranding of stortplaatsen omdat recyclage niet mogelijk of wenselijk is (bijvoorbeeld kga, asbesthoudend afval, behandeld hout…).

Het restafval (31%) gaat in hoofdzaak naar verbrandingsinstallaties. Een klein deel gaat naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie, naar compostering (groenafval in het veegvuil van steden en gemeenten), naar recyclage (metalen uit het restafval) of naar stortplaatsen.

OVAM verwacht een verdere daling

OVAM verwacht dat deze positieve trend zich de volgende jaren nog verder zal zetten. Verschillende nieuwe maatregelen uit het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval, zoals meer selectieve inzameling van organisch afval, textiel en kunststoffen, zullen die trend de volgende jaren waarschijnlijk nog versterken.

Nog werk aan de winkel in de strijd tegen zwerfvuil

Ook de hoeveelheid zwerfvuil is in 2017 licht gedaald met 2,5% ten opzichte van de vorige meting van 2015. Een hoopvol resultaat, maar voorlopig onvoldoende om de totale hoeveelheid met 20% te doen dalen tegen 2022 zoals het uitvoeringsplan voorziet. De inspanningen tegen zwerfvuil zullen de volgende jaren verder opgevoerd moeten worden.

Meest gelezen