Herlees de Liveblog: Premier Michel is vertrokken richting Marrakech 

De minderheidsregering-Michel II zonder de N-VA is een feit. Vanavond is Charles Michel (MR) naar Marrakech vertrokken om het VN-Migratiepact mee aan te nemen. Intussen blust de nieuwe minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een brandje met haar voorganger Theo Francken (N-VA). Herlees hieronder het relaas van alweer een bewogen dag in de Wetstraat.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Vluchtelingenorganisaties vragen heropening opvangplaatsen en meer personeel

Zes vluchtelingenorganisaties vragen de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen-BxlRefugees en CNCD-11.11.11 hebben daarvoor een gezamenlijk schrijven aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block gericht.

De organisaties nemen kennis van het feit dat minister De Block beslist heeft om de maatregel van haar voorganger te herbekijken. Ze dringen aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere circuit en zijn vragende partij voor een onderhoud met de minister.

Philippe De Backer, Theo Francken, Lorin Parys en Yves Leterme in "De ochtend"

Morgenochtend zitten kersvers minister Philippe De Backer (Open VLD), ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), kersvers ondervoorzitter van de N-VA Lorin Parys en oud-premier Yves Leterme (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1, vanaf 6 uur.

"We kopen geen kat in een zak", waarschuwt Franstalige oppositie

De partijen van de Franstalige oppositie waarschuwen de MR voor manoeuvres van de regering-Michel II tegen hen. De herschikte regering beschikt niet over een meerderheid in het parlement. Ze zal de steun van de oppositie moeten krijgen om haar projecten te kunnen realiseren. Wat de begroting voor 2019 betreft, kan de N-VA die mee goedkeuren omdat ze deelnam aan de voorbereiding. Voor de rest zal de operatie delicater zijn en zal er geval per geval geoordeeld moeten worden.

"Het zal geen beleid van "te nemen of te laten" worden", verzekerde MR-vicepremier Didier Reynders op de RTBF. De steun van de N-VA aan de begroting zou echter een probleem kunnen vormen voor de rest van de oppositie.

"Alles moet veranderen opdat er niets zou veranderen", zei covoorzitter van Ecolo, Jean-Marc Nollet. "Als we op de N-VA rekenen voor de begroting, toont dat aan dat er geen manoeuvreerruimte is." De groenen stellen voor om de logica om te keren en hebben aangekondigd dat ze hun tekst zullen voorstellen aan de coalitie.

"Laat ons goed kijken wat er op tafel ligt. Een begroting bevestigt alle belastingverhogingen", waarschuwt Ahmed Laaouej (PS). "Sta mij toe te zeggen dat, met wat er deze week gebeurd is, we geen kat in een zak gaan kopen", aldus Laaouej. "De N-VA zal misschien niet aan tafel zitten in de Wetstraat 16, maar wel in de slaapkamer zijn van de premier", schertste Olivier Maingain, voorzitter van DéFI. CDH wil naar eigen zeggen constructief zijn, maar deelt de bezorgdheden van de andere partijen en roept op tot een koerswijziging.

Goedele Devroy vanuit Marrakech: "100 van de 150 aanwezige landen sturen een delegatie op hoog niveau"

"De conferentie begint morgen pas", zegt VRT-journalist Goedele Devroy vanuit Marrakech in "Terzake" over het VN-migratiepact. "Ik heb gehoord dat 150 delegaties aanwezig zullen zijn van de 180 landen die het VN-migratiepact zullen goedkeuren. Van die 150 landen, sturen er 100 een delegatie op hoog niveau. Dat wil zeggen: een staatshoofd, een regeringsleider of op zijn minst een minister."

"Het enige wat hier vandaag heeft plaatsgevonden, was een persconferentie van Louise Arbour. Dat is de hoofdonderhandelaar van de VN voor dat migratiepact. Ze heeft nog eens met handen en voeten uitgelegd dat het is bedoeld om migratiecrisissen te vermijden. De wereld heeft gemerkt dat landen zulke stromen individueel niet aankunnen. Landen moeten samenwerken om grenzen beter te bewaken, maar ook om mensenrechten van migranten beter te beschermen en dat allemaal zonder de soevereiniteit van landen aan te tasten om hun migratiepolitiek te voeren."

"Arbour betreurt heel erg dat 10 landen die het pact mee hebben onderhandeld nu niet meer willen meedoen. Dat komt volgens haar omdat veel toxische informatie de ronde doet. Sommige landen kunnen of willen de tekst blijkbaar niet lezen, zegt ze. Ze wou niet op de val van de regering in België ingaan."

"Het bezoek van Michel wordt een blitsbezoek. Morgenochtend zal hij de plenaire vergadering van alle delegaties bijwonen. Hij zal het pact goedkeuren in naam van zijn minderheidskabinet en ook in naam van de meerderheid in het parlement. Ik denk dat hij op de middag al terug naar België vliegt om in het parlement steun te zoeken om de komende maanden toch nog wat beleid te kunnen voeren."

Videospeler inladen...

Johan Vande Lanotte: "Regering moet vertrouwen aan het parlement vragen"

"Dit is een nieuwe regering", zegt Johan Vande Lanotte (SP.A) in "Terzake". "Die kan maar voluit werken als ze het vertrouwen van het parlement krijgt. Dat is er vandaag niet, behalve in het dossier van het VN-migratiepact. Als de regering het vertrouwen niet vraagt, mag ze niet starten, volgens de grondwettelijke gewoonte. Zoniet moet ze terughoudend zijn in de uitoefening van haar bevoegdheden."

"Groen en de SP.A hebben deze regering 4 jaar bekampt", zegt hij over mogelijke steun aan de nieuwe regering. "Dan gaan ze nu zeggen dat het voor te lachen was? Ik denk dat dat toch niet zo makkelijk is. Een globale deal lijkt me moeilijk. Het meest waarschijnlijke zijn ofwel nieuwe verkiezingen, ofwel lopende zaken tot aan de verkiezingen van mei."

Videospeler inladen...

Peter De Roover: "Het geloof in wat een globaal pact moet zijn, is in heel Europa uitgedoofd"

"Wij voeren oppositie tegen het resultaat van een proces", zegt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vanavond in "Terzake" over het VN-migratiepact. "Je ziet dat er in de wereld iets aan het bewegen is. Het gaat niet alleen over Orban en Trump, maar over een wereldwijd vraagteken over de vraag of je op deze manier de migratie ordentelijk kunt regelen. Wij hebben een opportuniteit gezien, want als land moest je kiezen. In welk kamp wil je landen? Dan zijn de verschillen in de coalitiepartners naar boven gekomen."

"Ik heb me meteen van de campagne gedIstantieerd, qua toon en inhoud", zegt hij voorts over de veelbesproken campagne van de N-VA deze week. "Die wekte de indruk dat die 6 punten automatisch uit het pact zouden voortvloeien. Het probleem is dat je niet weet wat uit het pact zal voortvloeien. De inhoud gaf de allerergste interpretatie van sommige punten uit dat pact. Op veel terreinen weet je niet waartoe dit leidt. Je ziet wel de tendens: overhevelen van bevoegdheden naar een supranationaal niveau waarbij je als politicus de ruimte om beleid te voeren verliest terwijl interpretatie door experts en rechters een belangrijk deel overneemt. Dat dreigt uit evenwicht te geraken."

"Niet de minste juristen hebben gezegd dat een inlegvelletje weinig betekenis heeft", houdt hij vol. "In heel Europa, met al die bijkomende verklaringen, merk je dat men overal is beginnen na te denken, te elfder ure. Het geloof in wat een globaal pact zou moeten zijn, is in heel Europa uitgedoofd."

Videospeler inladen...

Premier Michel is vertrokken naar Marrakech

Premier Charles Michel (MR) is zopas vanop de luchthaven van Melsbroek vertrokken naar Marrakech waar hij morgen het VN-Migratiepact in naam van ons land zal aannemen. Dat meldt VRT-journalist Flip Feyten vanuit Melsbroek.

Videospeler inladen...

Meest gelezen