Videospeler inladen...

Theo Francken (N-VA) reageert teleurgesteld: "Wie me kent, weet dat ik mijn werk graag had afgemaakt"

Theo Francken (N-VA) gaf zondagvoormiddag in zijn eigen gemeente Lubbeek een lezing over het migratiepact. Onder grote belangstelling uitte hij nog eens zijn bezwaren. Hij was zichtbaar teleurgesteld en geëmotioneerd over het plotse einde van zijn mandaat als staatssecretaris.

Theo Francken benadrukte dat er "totale eensgezindheid" was op de partijraad over het N-VA-standpunt. "Het is spijtig dat CD&V en Open VLD zoveel moeite gedaan hebben om ons uit de regering te duwen", aldus Francken. Volgens hem had België zich best kunnen onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact. Dat had ons minder imagoschade opgeleverd dan de povere investeringen in defensie of de hoge schuldgraad. "Van een onthouding van België op het verdrag zou de wereld niet wakker gelegen hebben."

Een positieve stem met een stemverklaring was voor de N-VA onaanvaardbaar. Francken verwees daarvoor naar het kinderrechtenverdrag, dat door België werd goedgekeurd met een stemverklaring, "maar geen enkele rechter verwijst naar die stemverklaring, die blijkt spoorloos verdwenen te zijn". Die goedkeuring zorgt volgens Francken alleen maar voor problemen, onder meer bij het opsluiten van gezinnen in afwachting van uitwijzing.

"Overmorgen ben ik terug kamerlid. Ik zal dat mandaat met fierheid, dossierkennis en engagement vervullen", benadrukte hij. De partij zal zich in de komende dagen beraden over de koers die op nationaal vlak gevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor Lubbeek. Zondag zou daar de bevoegdheidsverdeling van de schepenen bekend gemaakt worden, waarbij Theo Francken opnieuw titelvoerend burgemeester zou zijn. Daar komt door zijn ontslag nu verandering in.

"Altijd gezegd dat we problemen hebben met de tekst"

In zijn toespraak gaf Francken een uitvoerig overzicht over de verschillende momenten waarop hij kritiek geuit had op de tekst van het migratiepact. Francken zei ook veel respect te hebben voor het werk van ambassadeur Jean-Luc Bodson, die de onderhandelingen voor ons land geleid had, "maar we zijn altijd blijven zeggen dat we problemen hadden met de tekst".

Het VN-migratiepact is juridisch niet bindend, maar er zijn wel juridische problemen, dat zeggen ook heel wat juristen en de FOD Binnenlandse Zaken, aldus nog de (ex-)staatssecretaris. Hij verwees naar het gezin uit Aleppo dat asiel wilde in ons land en finaal gelijk kreeg van de rechter. De beslissing werd uiteindelijk toch geschorst na een arrest van de Europese rechter.

Theo Francken sloeg ook een mea culpa: "Hebben we de tekst gevetood? Neen, ook al hadden we dat achteraf wel moeten doen". Maar hij verwees naar de pogingen van ons land om rond dat tijdstip een zitje in de VN-Veiligheidsraad te bemachtigen. "Hongarije was toen het enige (EU-)land dat zich tegen het pact verzette, en enkel met Orbàn tegen zijn was diplomatiek gezien niet realistisch", erkende hij. Toen ook Oostenrijk, de Europese hoofdonderhandelaar, afhaakte, veranderde de zaak.

Meest gelezen