Lijst Burgemeester Wemmel en Wemmel Plus sluiten coalitieakkoord

In de faciliteitengemeente Wemmel hebben de Lijst Burgemeester Wemmel (LBW) van burgemeester Walter Vansteenkiste en de tweetalige lijst Wemmel Plus! van ex-burgemeester Chris Andries een coalitieakkoord gesloten. In Vlaams-Brabant blijft er hierdoor met Linkebeek nog slechts één gemeente over zonder een dergelijk akkoord.

Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde in Wemmel Lijst Burgemeester Wemmel 12 van de 25 zetels, Wemmel Plus! 7 zetels en de Franstalige lijst Intérêts Communaux 6 zetels. Door het systeem van rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft LBW automatisch 3 schepenzitjes in het college en de andere twee partijen elk 1.

In uitvoering van het coalitieakkoord zal Walter Vansteenkiste, die in 2012 aantrad als burgemeester, ook de volgende zes jaar de sjerp dragen. LBW duidt ook de voorzitter van het OCMW-raad (Armand Hermans) aan, evenals de gemeenteraadsvoorzitter (Veerle Haemers). Chris Andries wordt in het schepencollege bevoegd voor cultuur, bibiliotheek en toerisme.

Meest gelezen