Siegfried Bracke (N-VA) tot nader order nog altijd Kamervoorzitter

Ondanks het verdwijnen van N-VA uit de regering blijft N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke tot nader order voorzitter van de Kamer. Hij is immers aan het begin van het zittingsjaar, op dinsdag 9 oktober, door de plenaire Kamer als voorzitter herverkozen.

Bij de vorming van een regering spreken partijen ook af welke partij het voorzitterschap van de Kamer krijgt toegewezen. In de Zweedse coalitie kreeg de N-VA die functie en de partij koos om Siegfried Bracke als voorzitter van de Kamer voor te dragen.

Vraag is wat er gebeurt nu de N-VA uit de regering en dus ook uit de meerderheid verdwijnt. In principe is Bracke voor de duur van een zittingsjaar verkozen.

In de geschiedenis van de Kamer is het nog maar een paar keer voorgevallen dat de voorzitter in de loop van een zittingsperiode ontslag nam. Dat gebeurde tweemaal in de negentiende eeuw, na zware incidenten. Het is ook nog maar driemaal voorgevallen dat een lid van de oppositie voorzitter werd.

Meest gelezen