Jacht op Nederlandse edelherten officieel geopend, bijna 2.000 herten moeten worden geschoten

Staatsbosbeheer in Nederland is vanochtend begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen, een groot natuurgebied in de provincie Flevoland. De rechter bepaalde vorige week dat de herten gedood mogen worden om de populatie in het gebied terug te brengen. Ruim 1.800 herten moeten worden afgeschoten. Natuurverenigingen waren eerder naar de rechtbank gestapt om dat te verhinderen.

Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft. Omdat er aanzienlijk meer vrouwelijke dan mannelijke herten in het gebied leven, worden vooral hindes gedood. Ook kalveren worden geviseerd, om ze niet verweesd achter te laten.

De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een ander deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

In het natuurgebied was afgelopen winter bijna 60 procent van de edelherten door honger gestorven, wat tot veel verontwaardiging leidde. Daarom wil de provincie ingrijpen en de boswachters van Staatsbosbeheer 1.830 edelherten laten afschieten. De vergunning om herten te schieten loopt nog tot 1 april. Verwacht wordt dat de populatie de komende maanden al met meer dan 1.000 herten zal worden gereduceerd.

Teleurstelling bij natuurbewegingen

Verscheidene natuurbewegingen zijn teleurgesteld met de jachtvergunning. Ze vrezen dat andere dierenpopulaties de komende maanden het gebied zullen verlaten door onder meer het lawaai dat de jacht met zich mee zal brengen.

Boven de Oostvaardersplassen is ook een tijdelijk vliegverbod afgekondigd. Dat is er nog tot 18 december, om voornamelijk kleinere vliegtuigen, helikopters en drones te weren uit het luchtruim.

Meest gelezen