Dienst Vreemdelingenzaken bekijkt hoe ze aantal asielaanvragen kan optrekken

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bestudeert of ze in de nabije toekomst opnieuw meer asielaanvragen kunnen verwerken. De vorige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) verlaagde enkele weken geleden het quotum van 150 tot 50 aanvragen per dag.

Enkele weken kondigde Francken aan dat hij het maximale aantal asielaanvragen wilde beperken tot maximaal 50 per dag, met voorrang voor vrouwen en kwetsbaren.  Met die maatregel wilde Francken naar eigen zeggen mensensmokkelaars ontmoedigen. Voor alleenstaande mannen werd het nagenoeg onmogelijk om een aanvraag in te dienen. Met als gevolg lange wachtrijen voor het nieuwe loket van DVZ in Brussel. 

Maggie De Block, die dit weekend Asiel en Migratie overnam van Theo Francken, liet gisteren al weten dat er "chaos" heerste in de opvang van asielzoekers, en "dat daar zo snel mogelijk een oplossing voor moest worden gezocht". Ze zei toen dat ze zo snel mogelijk de quota die Francken had ingesteld bij DVZ zou herbekijken.

De Block heeft nog niet gecommuniceerd over nieuwe quota. Bij DVZ bekijkt men nu hoe het aantal aanvragen opgetrokken kan worden, en of er meer opvangcapaciteit nodig is. 

Meest gelezen