Grondwetspecialist: "Michel II en parlement moeten hoe dan ook een  manier van samenwerken zien te vinden"

Volgens grondwetspecialist Christian Behrendt moet de minderheidsregering Michel II uitkijken met het uitvaardigen van koninklijke besluiten. Strikt genomen moet ze daarvoor niet naar het parlement, maar Behrendt kan zich niet voorstellen dat ze KB's zou uitvaardigen die ingaan tegen de wil van een meerderheid in datzelfde parlement.

Volgens oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) gaat de herschikte regering "lichtzinnig" om met de grondwet. "Ik vraag mij af hoe dit grondwettelijk in elkaar zit", zegt hij in "De ochtend". "Als ik het goed begrijp is de premier nog niet naar de koning geweest en is hij dat niet van plan. Hoe kan een regering die maar een derde van de Kamerzetels bezit en dus geen democratisch draagvlak heeft, noch in Vlaanderen, noch in Wallonië, een nieuw programma aankondigen?"

"Eigenlijk zijn dat drie verschillende vragen", zegt Christian Behrendt aan VRT NWS. "Voor de eerste twee, het benoemen en ontslag van ministers en het wetgevende proces, heeft het parlement het laatste woord. Hier kan de regering niets beslissen zonder het fiat van het parlement."

De derde vraag is volgens Behrendt iets ingewikkelder. "De regering zal wel iets moeten zeggen over besluiten die de uitvoerende macht toekomen: de koninklijke besluiten. De regering kan maar rekenen op 52 van de 150 Kamerzetels en moet dus voorzichtig zijn." Hij kan zich niet voorstellen dat de regering een KB uitvaardigt - over Sociale Zekerheid bijvoorbeeld - dat indruist tegen de wil van een parlementaire meerderheid. "Als een regering geen meerderheid in het parlement heeft, moet ze daarmee rekening houden. "

"Regering en parlement zullen hoe dan ook een modus vivendi moeten zien te vinden", denkt Christian Behrendt. "Volgens de grondwet heeft het parlement sowieso het laatste woord."

Meest gelezen