Jonas Roosens

Jambon vanaf januari opnieuw actief burgemeester in Brasschaat

Nu Jan Jambon niet langer minister is voor N-VA in de federale regering, zal hij al in januari opnieuw actief burgemeester van Brasschaat worden. Normaal gezien was dat pas in mei, na de verkiezingen. 

De ministers en staatssecretarissen van N-VA maken niet langer deel uit van de federale regering na de discussie over het VN-migratiepact. Jan Jambon is dus ook niet langer minister van Binnenlandse Zaken. Alle bevoegdheden van de N-VA-ministers werden herverdeeld. Binnenlandse Zaken komt bij Pieter De Crem (CD&V) terecht, Regie der Gebouwen bij Koen Geens (CD&V). 

Stoelendans

Jambon zal daarom zijn volledig mandaat als burgemeester van Brasschaat opnemen vanaf januari. Tot nu toe was hij enkel titelvoerend burgemeester, terwijl Philip Cools de functie waarnam.

Door de vroege intrede van Jambon moet er wat geschoven worden binnen de lokale afdeling van N-VA in Brasschaat. Bruno Heirman moet zijn post als schepen van Financiën teruggeven aan huidig waarnemend burgemeester Philip Cools. "De omstandigheden zijn niet optimaal", geeft Jambon toe, "maar ik heb zin om Brasschaat opnieuw te leiden. Ik ben altijd actief gebleven in de gemeenteraad, maar opnieuw het schepencollege mogen leiden en burgemeester mogen zijn van zo'n gezellige gemeente als Brasschaat, is een heel mooi vooruitzicht."

Jan Jambon zal bij de volgende federale verkiezingen in mei gewoon opkomen. In het geval dat hij weer minister wordt, komt er opnieuw een waarnemend burgemeester in Brasschaat.

Meest gelezen