Video player inladen...

Vlaamse, Waalse en Brusselse klimaatministers willen klimaatambities opkrikken

De drie regionale klimaatministers van ons land hebben vanavond samengezeten op de klimaatconferentie in Polen. Ze raakten het eens om de Belgische klimaatambities op te voeren. Hoe ze dat willen doen en in welke mate is nog niet duidelijk. De drie ministers gaan vanaf nu ook elke maand samenzitten met federaal minister voor Energie en Milieu Marie Christine Marghem (MR). Over het Waalse voorstel om de klimaattop in 2020 in België te organiseren was er geen eensgezindheid.

Nu de nieuwe regering-Michel meer wil inzetten op het klimaat, roept oppositiepartij Groen de vier klimaatministers op tot een ambitieuzer klimaatbeleid. En dat is ook het algemene gevoel dat op de klimaatconferentie in Katowice in Polen heerst: de inspanningen moeten dringend omhoog als we de klimaatopwarming binnen de perken willen houden.

Europa heeft tot nu toe beloofd om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verminderen tegenover 1990. Maar een tiental Europese landen vindt dat nog te weinig. Zij vragen dat dat 55 procent wordt. 

Ook Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke (MR) vindt dat ons land zich moet aansluiten bij landen die hogere Europese klimaatdoelstellingen vragen, zoals Nederland. "Ik denk dat België dezelfde richting moet kiezen. Ik weet dat dat moeilijk is voor sommigen, maar ik zal al mijn energie gebruiken om iedereen te overtuigen. Dat is mijn job en ik wil dat tot het einde doen."

België wil bij meest klimaatambitieuze landen horen

Minister Crucke heeft zijn voorstel vanavond op tafel gelegd tijdens een vergadering op de klimaattop met zijn Vlaamse collega Joke Schauvliege (CD&V) en zijn collega Céline Fremault (cdH) uit de Brusselse regering.

De drie ministers willen dat  België "zich aansluit bij de dynamiek van de meest ambitieuze lidstaten van de Europese Unie" in de strijd tegen klimaatverandering, zo zeiden ze aan persagentschap Belga. Daarom drukken ze "hun sterkste wens uit" dat het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat aan de Europese Commissie moet worden overgemaakt, op het volgende overlegcomité op 19 december zal worden goedgekeurd. 

"Dat plan moet België op zijn minst in staat stellen om aan zijn eigen Europese engagementen te voldoen wat betreft het verminderen van broeikasgassen, wat een voorwaarde is voor een versterkte ambitie", luidt het. Op het overlegcomité moet dus ook nog de federale goedkeuring volgen.

Crucke, Fremault en Schauvliege beslisten ook om vanaf volgend jaar maandelijks te vergaderen in verband met "de Europese en internationale klimaatagenda" met ook het federale niveau. Ook de mogelijke oprichting van een interfederaal agentschap voor klimaat zal dan worden besproken.

Of de drie ministers nu ook daadwerkelijk willen dat Europa strengere uitstootnormen gaat hanteren, is niet volledig duidelijk.

Schauvliege was vooraf niet op de hoogte

 Ook het Waalse voorstel om COP26, de klimaattop in 2020, in België te organiseren kwam ter sprake. Daarover was er echter geen eensgezindheid. Schauvliege stelt zich vragen bij het mogelijke prijskaartje van de organisatie. De Vlaamse minister wil de 200 miljoen euro die het evenement mogelijk kan kosten, liever aanwenden om concrete maatregelen te nemen om broeikasgassen te verminderen. "Het dossier zit niet in de koelkast", benadrukt Crucke echter. Begin 2019 zal tijdens het overlegcomité beslist worden of een haalbaarheidstudie zal worden uitgevoerd.

Vooraf zei Vlaams minister Schauvliege in "Het Journaal" om 19 uur dat ze verhoogde klimaatambities eerst bij de Vlaamse regering moest aftoetsen: "Als ik hoor dat de andere drie akkoord gaan om de doelstelling te verhogen tot 55 procent, dan moet ik dat aftoetsen met de Vlaamse regering. Wij zijn tot nu toe uitgegaan van 35 procent minder uitstoot van broeikasgassen en de regering zal moeten kijken of ze kan akkoord gaan met dat hoger niveau. Maar ik wil het eerst op de tafel zien. Er is nog altijd geen federaal klimaatbeleidsplan."

Herbekijk hieronder het item uit het Journaal:

Video player inladen...

Meest gelezen