AFP or licensors

Macron overtuigt de hesjes niet. Maar weten die eigenlijk wel wat ze willen?

Veel blokkades in Frankrijk blijven ook na de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron gewoon bestaan. En een oproep om ook volgende zaterdag in Parijs te betogen kent veel bijval op Facebook. 

De toegevingen van president Macron volstaan niet voor de harde kern van de gele hesjes. "Macron heeft ons alleen maar kruimels gegeven" is de korte samenvatting. Intussen krijgt de oproep van vrachtwagenchauffeur Eric Drouet voor een acte V zaterdag in Parijs ("5, maar ook V van Victoire") in korte tijd 50.000 likes. Welke eisen stellen ze eigenlijk?  

Een veertigtal eisen

Dat de hesjes veel meer willen dan de belasting op brandstof verminderen is al langer duidelijk. Op sociale media en in de pers circuleren veel verschillende lijstjes met verzuchtingen. Al is de beweging dus onderling verdeeld, toch hebben de hesjes eind november in een communiqué aan het parlement een lijstje met eisen doorgegeven. 

1. Geen daklozen meer 

2. Inkomensbelasting met meer progressiviteit

3. Minimumloon van 1.300 euro netto

4. Steun voor kleine winkels in de dorps- en stadscentra, stoppen met winkelcomplexen aan de rand

5. Een plan om de isolatie van woningen te ondersteunen 

6. De "groten" (McDonalds, Google, Amazon, Carrefour...) betalen veel en de kleine (zelfstandige, KMO) weinig

7. Dezelfde sociale zekerheid voor iedereen, ook zelfstandigen

8. Geen pensioensysteem met punten, maar een solidair pensioen voor allen

9. Geen belastingverhoging op brandstof

10. Pensioenen van minimaal 1.200 euro 

11. Verkozenen krijgen het mediaan inkomen, plus bewezen transportkosten

12. Salarissen en uitkeringen worden geïndexeerd 

13. Franse industrie wordt beschermd, delocalisatie verboden

14. Geen detacheringen - wie werkt in Frankrijk volgt Franse barema's 

15. Meer jobzekerheid & contracten van onbepaalde duur, minder tijdelijke

(lees voort onder de foto)

16. Geen fiscale voordelen voor bedrijven die mensen in dienst nemen. Gebruik dat geld voor de ontwikkeling van een Franse waterstofauto

17. Stoppen met besparingspolitiek, interest op een deel van de staatsschuld wordt niet meer terugbetaald

18. Oorzaken aanpakken waarom mensen op de vlucht gaan

19. Asielzoekers worden goed behandeld. Bed, bad, brood en opvoeding. Oprichting van VN-opvangkampen in verschillende landen wereldwijd

20. Uitgeprocedeerden worden teruggestuurd naar land van herkomst

21. Echte inbugeringspolitiek in Frankrijk, met verplichte taallessen, opleiding burgerzin en Franse geschiedenis

22. Maximumsalaris van 15.000 euro 

23. Banen scheppen voor werklozen

24. Hogere uitkeringen voor gehandicapten

25. Beperking van de huurprijzen, meer sociale huurwoningen

(lees verder onder de foto)

AFP or licensors

26. Verbod op verkoop Franse infrastructuur (luchthavens...)

27. Voldoende middelen voor justitie, leger en politie. Overuren daar worden betaald of gerecupereerd

28. Tolgeld van de autowegen wordt uitsluitend gebruikt voor onderhoud wegen en verkeersveiligheid

29. Nationalisering gas & elektriciteitsbedrijven, prijsdaling voor energie

30. Stoppen met sluiting van kleinere treinlijnen, postkantoren, scholen...

31. Meer welzijn voor ouderen, geen winst op de grijze golf 

32. Maximaal 25 leerlingen per klas, vanaf de kleuterschool tot middelbaar

33. Meer middelen voor de psychiatrie 

34. Het volksreferendum in de grondwet. Vanaf 700.000 handtekeningen verplichte bespreking in de kamer & volksraadpleging

35. Het mandaat van de president gaat van 5 weer naar 7 jaar

36. Pensioen op 60 voor iedereen, vanaf 55 voor fysiek zware beroepen

37. Kinderopvang voor werkenden met kinderen onder de tien jaar

38. Meer goederenvervoer per spoor 

39. Geen belastingvoorheffing

40. Geen levenslange vergoeding voor ex-presidenten 

41. Geen extra belasting voor handelaars op transacties met betaalkaart

42. Belasting op brandstof voor de scheepvaart en op kerosine

(lees verder onder foto)

Naar een diep verdeeld Frankrijk?

Wat president Macron maandag beloofde gaat maar voor een klein deel in de "gewenste richting". Intussen lijkt er wel iets te veranderen in de publieke opinie. Ook de tegenstanders van de gele hesjes beginnen zich te roeren.

Voor het eerst sinds het begin van de crisis tonen peilingen dat de helft van de Fransen wil dat de acties ophouden. Ook bedrijfsleiders en politici van oppositiepartij LR (de centrumrechtse partij van Sarkozy) hebben er genoeg van. Burgemeester Alain Juppé van Bordeaux zei: "Wie nu nog oproept om voort te doen is tegen de democratie". 

De beweging van de gele hesjes lijkt op weg Frankrijk in twee kampen te verdelen. En zoals de conservatieve krant "Le Figaro" aantoont: hoe lager het inkomen en de scholingsgraad in een streek, hoe meer bereidheid tot actie. De beweging is dus niet alleen het werk van extremisten, maar vertaalt tegelijk een "malaise" in de Franse samenleving. Een diep verdeelde samenleving. 

Zaterdag protesteren is vragen aan de vandalen om de boel weer kort en klein te slaan 

Alain Juppé, burgemeester van Bordeaux
AFP or licensors

Meest gelezen