ImageGlobe

Notarisaktes uit hypotheekregister voortaan online beschikbaar

Alle aktes uit het hypotheekregister die sinds 2001 werden verleden bij een notaris zijn nu online te raadplegen en te downloaden via MyMinFin. Dat meldt de FOD Financiën. De elektronische versies van de aktes zijn handig om snel iets op te zoeken, maar rechtsgeldig zijn niet.

U kent het wel: voor uw administratie moet u héél soms de aankoopakte van uw woning opzoeken, maar die zit natuurlijk in een mapje, die diep weggestopt zit in een lade of in een kluis.

Om dat ellendige zoeken te vermijden, lanceert de FOD Financiën nu een online dienst waardoor iedereen notoriële aktes waarin hij betrokken partij is, kan raadplegen en downloaden.

Dat raadplegen kan nu dus via MyMinFin, het online platform van de FOD Financiën waarop burgers hun persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web, kunnen beheren.

Welke aktes?

Om welke documenten gaat het precies? Alle akten die zijn opgemaakt door notarissen en in de hypotheekregisters zijn overgeschreven. Het gaat dan om de aankoopakten van een woning of een grond,  hypothecaire kredieten of de schenking van vastgoed. Let wel: het archief gaat maar terug tot het jaar 2001.

Tot slot nog een belangrijke opmerking: dat de documenten nu online staan, betekent niet dat u uw aktes mag weggooien. Want de digitale versies zijn niet rechtsgeldig, dat zijn alleen de versies op papier.

Meest gelezen