Vier partijen dienen klacht in over verkiezingscampagne N-VA in Herentals

In Herentals hebben vier politieke partijen een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het gaat om SP.A, Groen, Open VLD-HNM en Herentals Anders, die vanaf januari in de oppositie belanden. Volgens die vier partijen heeft N-VA Herentals zich niet aan de regels gehouden rond campagne-uitgaven.

Onwettige geschenken

De vier partijen hebben een dossier ingediend met meer dan 30 punten. Het gaat onder andere over de broodzakkencampagne, waarbij boegbeelden van N-VA te zien waren op broodzakken. Maar er is meer. "Er zijn onder meer onwettige geschenken uitgedeeld aan kiezers", zegt huidig burgemeester Bertels van SP.A. "N-VA heeft ook sponsorgelden gekregen die ze niet aangegeven hebben, en er zijn ook onvolledige aangiftes van verkiezingsuitgaven."

Lastercampagne

"Dit is een pure lastercampagne om ons te schaden", reageert lokaal N-VA-voorzitter Arnout De Cuyper. "Men gooit onwaarheden en roddels op een hoop, maar we gaan die punt per punt weerleggen. De regels rond campagne-uitgaven zijn terecht heel streng. We kennen die regels zeer goed en we hebben ons daar strikt aan gehouden."

Nog geen nieuwe gemeenteraad

Normaal zou de nieuwe gemeenteraad op 2 januari geïnstalleerd worden, maar dat moet worden uitgesteld. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal zich pas op 3 januari buigen over het dossier.  

Meest gelezen