Waarom de vechtscheiding van oranje-blauw en N-VA nu moet stoppen

Oranje-blauw en N-VA lijken elkaar weinig te gunnen bij het afwikkelen van hun scheiding. Volgens professor arbeidseconomie Stijn Baert is dit onverstandig. Net zoals gescheiden ouders het welzijn van hun kinderen snel vooropstellen, moeten de gewezen partners van de Zweedse coalitie nog een aantal maanden alles op alles zetten om onze arbeidsmarkt op orde te krijgen en zo het welzijn van de Belgen veilig te stellen.

opinie
BAHNMULLER FRANK
Stijn Baert
Stijn Baert is professor Arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen

“Oranje-blauw heeft ons buitengegooid.” “Nee, N-VA is het zelf afgestapt.” “Oranje-blauw heeft met onze voeten gespeeld.” “N-VA vertelt leugens.” De verwijten heen en weer tussen de gewezen regeringspartners van de Zweedse coalitie doen denken aan een vechtscheiding. Op zich is het logisch dat de verschillende hoofdrolspelers hun versie op de feiten willen delen met de buitenwereld. Gewone stervelingen overtuigen hun vrienden en familie van hun gelijk, bekende exen doen het in Dag Allemaal en politieke gebroken gezinnen blijkbaar voor de vrtnws-microfoon van Pieterjan De Smedt.

De ex-partners van de regering-Michel mogen deze bladzijde echter stilaan omslaan. Over de schuldvraag stappen en stoppen met politieke spelletjes. Net zoals gescheiden ouders snel kiezen voor wat hen bindt: het welzijn en de toekomst van hun kinderen. Zo moeten ook de gewezen partners van de Zweedse coalitie nu volop gaan voor het welzijn en de toekomst van de Belgische onderdanen. De welvaart van ons land veiligstellen. Door samen een degelijke begroting goed te keuren en de geplande hervormingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Onze economie en arbeidsmarkt verdragen immers momenteel geen spelletjes.

In brand

Sterker nog. Onze Belgische arbeidsmarkt staat in brand. Dan moet je blussen in plaats van nog meer vuur te stoken. Onze bedrijven slagen er niet in om hun openstaande vacatures in te vullen. Om deze nood te lenigen is het cruciaal om alle talenten in ons land aan te spreken. Zowel wie nu al zoekt naar een baan (werklozen), maar misschien geheroriënteerd moet worden, als wie momenteel niet actief op zoek is (inactieven).

Concrete maatregelen hoef ik wat dat betreft niet voor te stellen. Ze staan immers al opgelijst in de arbeidsdeal van de regering-Michel I zaliger. Opleidingen voor knelpuntberoepen interessanter maken, SWT’ers echt activeren richting knelpuntberoepen, ontslagen werknemers meteen laten inschrijven bij de VDAB… Een lijst van 26 maatregelen werd afgelopen zomer principieel goedgekeurd en recent grotendeels uitgewerkt door minister Peeters. Oranje-blauw moet van de afwikkeling van deze dossiers een prioriteit maken, N-VA moet ze onvoorwaardelijk steunen.

Deze maatregelen zijn immers, zoals werkgeversorganisaties aangeven, hic et nunc nodig. We kunnen niet wachten tot een volgende regering gevormd is. Tegen dan hebben bedrijven misschien al hun conclusies getrokken en activiteiten verplaatst naar het buitenland of geïnvesteerd in automatisering die de vacatures overbodig maakt.

Op korte termijn komen tot een systeem dat werklozen meer prikkelt richting nieuwe tewerkstelling is noodzakelijk. 

En dan is er nog de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Ik heb ze dit voorjaar in de markt gezet als een “first best”-hervorming voor ons land en eerder ook verdedigd op deze pagina’s. Op korte termijn komen tot een systeem dat werklozen meer prikkelt richting nieuwe tewerkstelling is noodzakelijk. Het is niet alleen cruciaal om onze brandende arbeidsmarkt verder te blussen, maar ook om ons te hoeden voor dreigingen op middellange termijn. Hoewel economen in het verleden reeds bewezen hebben niet bekwaam te zijn voor een rol als Madame Soleil – de kredietcrisis hadden we niet in die mate voorspeld – lijken specialisten het erover eens dat de huidige hoogconjunctuur niet al te lang meer zal aanhouden. Op het moment dat ondernemingen in bepaalde sectoren weer (meer) mensen gaan afdanken, moet onze arbeidsmarkt op orde staan. Tegen dan moet ons stelsel van uitkeringen meeduwen in de juiste richting: mensen activeren alvorens ze langdurig werkloos zijn.

Het is onduidelijk hoelang de regeringsvorming na de verkiezingen van 2019 zal aanslepen, maar de kans is groot dat hervormingen als de versnelde degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen te laat zullen komen wanneer ze door een nieuwe regering moeten worden opgestart.

Baas spelen

Mijn oproep aan de exen van de Zweedse coalitie is dan ook duidelijk. Oranjeblauw moet stoppen met de nadruk te leggen op alles wat ze anders gaan aanpakken nu ze onder het juk van de N-VA verlost zijn. Gescheiden ouders gooien toch ook niet van de ene op de andere dag de opvoeding van hun kinderen om? MR, CD&V en Open VLD moeten de arbeidsdeal finaliseren volgens de geest van de eerdere akkoorden met N-VA.

Zich verantwoordelijk tonen in wat hen al die jaren heeft verenigd, daar komt het voor de ex-Zweden op aan. 

Tegelijk mag N-VA niet proberen nog langer de baas te spelen over haar ex-partners. Hun steun voor het goedkeuren van afgesproken beleid koppelen aan beslissingen van die ex-partners omtrent migratie houdt geen steek. Dit onderwerp heeft het Zweedse huwelijk doen stranden en het is logisch dat oranje-blauw hier zijn eigen weg gaat.

Elkaar toelaten zich te profileren op wat hen gescheiden heeft en zich verder verantwoordelijk tonen in wat hen al die jaren heeft verenigd, daar komt het voor de ex-Zweden dus op aan. Net zoals gescheiden ouders een goed schoolrapport voor hun kinderen boven hun vetes stellen, moeten de ex-partners van Michel I nog een aantal maanden alles op alles zetten om onze arbeidsmarkt op orde te krijgen en zo het welzijn van de Belgen veilig te stellen. Betrokken politici die het roepen en tieren niet kunnen laten, kunnen zich beter inschrijven voor een nieuw seizoen Ex On The Beach.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen