Situatie asielzoekers aan Klein Kasteeltje blijft chaotisch: "Het is tijd voor crisismanagement"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt aan Maggie De Block, die sinds afgelopen weekend bevoegd is voor Asiel en Migratie, dat ze crisismanagement toepast, omdat er snel maatregelen nodig zijn. "We beseffen dat het een grote taak is, maar er is haast en spoed bij. Kijk naar de cijfers van gisteren: 50 mensen binnen, maar 180 op straat. Het is een loterij nu, en dit moet worden aangepakt."

De nieuwe bevoegde minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD), kondigde vorig weekend meteen aan dat ze nieuwe quota wil voor de mensen die hier asiel willen aanvragen. Onder haar voorganger Theo Francken (N-VA) lag dat aantal op 50 per dag, waardoor veel mensen soms heel lang vruchteloos moesten wachten. Vaak waren alleenstaande mannen de dupe. 

Maar de wachtrijen aan het Klein Kasteeltje, waar asielzoekers moeten aanschuiven, zijn nog steeds lang, schrijft de Brusselse nieuwssite Bruzz. De chaos blijft en veel mensen blijven gefrustreerd achter, zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij roept De Block op om aan crisismanagement te doen. 

"De onduidelijkheid blijft"

Want er is dan wel geen theoretisch quotum meer, niet elke dag is er plaats voor evenveel mensen. De onduidelijkheid blijft voorlopig bestaan: de ene keer raken er toch een aantal mensen binnen, maar evengoed kan de poort gesloten blijven. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt duidelijkheid.  

Gisteren raakte maar een 50 tal mensen binnen. "De nieuwe minister heeft gezegd dat ze niet halsstarrig wil vasthouden aan het oude quotum (van haar voorganger Theo Francken, red.)  en dat is een goed signaal, maar het duurt even vooraleer de diensten in die zin kunnen organiseren,  en dat is, zoals we zien, tot op vandaag nog zeker niet gelukt." 

Het is een loterij, dit moet worden aangepakt

"Er is op dit moment nog maar weinig veranderd"

Op dit moment is er nog weinig veranderd, klinkt het: "Er is geen communicatie over de openingsuren, de deuren gaan heel willekeurig open", zegt Vandycke. "Vandaag stonden mensen aan te schuiven vanaf 4 uur. Het is een loterij, de situatie moet heel dringend worden aangepakt," zegt Vandycke. "Mensen moeten na uren wachten afdruipen, zo krijg je heel veel frustratie."

Als de deuren dan opengaan, zijn het families en kinderen eerst, en daarna heerst er grote onduidelijkheid. "De diensten laten een selectie uitvoeren door de politie en die is heel rudimentair, en gebeurt op het eerste gezicht." Achteraf blijken er toch nog kwetsbare mensen achter te blijven.

"Betere communicatie met de mensen, en meer opvangplaatsen"

Vluchtelingenwerk eist dus crisismanagement, met snelle maatregelen en eventueel meer personeel. "De minister moet toewerken naar het uitbreiden van de opvangplaatsen, want dat is wat vandaag verhindert dat al die mensen gewoon geregistreerd kunnen worden. Dat kan natuurlijk niet zomaar meteen, daarom vragen we intussen enkele overgangsmaatregelen: zo moet die selectie goed worden georganiseerd."

"De openingsuren moeten duidelijk worden gecommuniceerd, en ook de communicatie met de mensen in de rij moet beter. Zo moet het sneller duidelijk worden wie wel of niet een kans krijgt, zodat mensen geen 7 uur op de stoep moeten wachten. En voor wie zich niet kan aanmelden, moet er een menswaardige opvang komen."

Meest gelezen