Europese Unie verlengt economische sancties tegen Rusland opnieuw met zes maanden

De Europese Unie verlengt haar economische sancties tegen Rusland opnieuw met zes maanden, wegens inmenging van Rusland in Oekraïne. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders beslist op de Europese top in Brussel.

De top wordt overschaduwd door de brexit, maar de Europese leiders hebben nog een hele rist andere onderwerpen af te werken. Zo kregen ze van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron te horen dat Rusland niet de minste vooruitgang boekt bij de implementatie van het Minsk II-vredesakkoord. Dat akkoord werd in februari 2015 met Frans-Duitse bemiddeling onderhandeld en moet de rust doen weerkeren in Oost-Oekraïne, waar Oekraïense separatisten met de steun van Russische troepen in 2014 strijd begonnen te leveren tegen het centrale gezag in Kiev.

Precies vanwege de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne en wegens de illegale annexatie van de Krim, trof de EU in juli 2014 economische sancties tegen Rusland. Een jaar later werd beslist die sancties te koppelen aan de uitvoering van het akkoord van Minsk. Omdat de Europese leiders donderdag konden vaststellen dat Rusland niets onderneemt om "Minsk" verder uit te voeren, beslisten ze unaniem om de sancties nog maar eens met zes maanden te verlengen. Nu lopen de strafmaatregelen nog tot 31 januari 2019. Daar komt dus een half jaar bij.

Incident in de Zee van Azov

Als de beslissing al voor een discussie had kunnen zorgen, dan zorgde het veelbesproken incident in de Zee van Azov, ten oosten van de Krim, ervoor dat de neuzen van de EU-leiders in dezelfde richting werden gezet. Eind november kwam het daar tot een conflict waarbij Russische gevechtstoestellen drie Oekraïense marineschepen beschoten en in beslag namen. De EU legde de schuld voor het incident eerder al bij Rusland en noemde het gebruikte geweld onaanvaardbaar.

Meest gelezen