Video player inladen...

Kennis van Nederlandse taal bij Brusselaars daalt, maar gebruik ervan stijgt

Het aantal Brusselaars dat van zichzelf zegt goed tot uitstekend Nederlands te spreken, is sinds 2001 gedaald van 33 procent naar 16 procent. Tegelijk stijgt het gebruik van het Nederlands op de werkvloer, in de winkels en als gebruikstaal tussen buren. Dat blijkt uit de nieuwe Taalbarometer die vandaag wordt voorgesteld.

De Taalbarometer peilt sinds 2001 naar het taalgebruik van de Brusselaars op basis van een representatieve steekproef bij ongeveer 2.500 inwoners die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister. Vandaag stellen onderzoeker Rudy Janssens (Brio - VUB) en Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz (Open VLD) de vierde editie van de Taalbarometer voor.

De meest gebruikte talen in Brussel blijven Frans, Engels en Nederlands. Opvallend is dat het aantal mensen dat van zichzelf zegt dat ze dat ze goed of uitstekend Nederlands spreken, gedaald is tot 16 procent. In 2013 was dat nog 23 procent, in 2001 33 procent.

Ook voor het Frans dalen de cijfers. De zelfverklaarde kennis van het Engels neemt lichtjes toe tegenover de vorige barometer.

De sterke instroom van nieuwe inwoners hebben van Brussel de voorbije jaren een superdiverse, kosmopolitische en meertalige stad gemaakt.

Volgens Gatz kan de daling van de kennis van het Nederlands op verschillende manieren verklaard worden. "Zo is er de sterke instroom van nieuwe inwoners die van Brussel de voorbije jaren een superdiverse, kosmopolitische en meertalige stad hebben gemaakt”, luidt het in een persbericht. In 2000 had het Brussels Gewest ongeveer 950.000 inwoners, in net geen 1,2 miljoen.

Ook de kennis van het Nederlands bij jongeren die het Franstalig onderwijs hebben gevolgd, daalt. Amper 7,8 procent van de 18-jarigen die het Franstalig onderwijs aflevert vindt van zichzelf dat ze Nederlandskundig zijn.

"Belangstelling voor het Nederlands neemt toe"

Volgens de Taalbarometer daalt de kennis van het Nederlands, daartegenover staat dat het gebruik op de werkvloer (ongeveer 50 procent), bij het winkelen (ongeveer 30 procent) en als gebruikstaal tussen buren (ongeveer 25 procent) toeneemt. Ook het aantal gezinnen die het Nederlands als thuistaal hebben, stijgt licht en verjongt.

Dankzij het succes van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, het steeds stijgend aantal cursisten die Nederlands leren via het Huis van het Nederlands en de inburgering (2.543 in 2012 en 3.112 in 2017), neemt de belangstelling voor het Nederlands toe, is de boodschap.

Gatz wil in het volgende Brusselse regeerakkoord een hoofdstuk over meertaligheid en in het bijzonder over de versterkung van de tweetaligheid in het onderwijs. "Meertaligheid is voor de Brusselaar een belangrijke factor om later werk te vinden, kennis van het Nederlands verhoogt die kansen nog meer. Het is ook een essentieel onderdeel voor gedeeld burgerschap."

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Video player inladen...

Meest gelezen