Card Stop vanaf volgend jaar gratis? En andere voorstellen om de consument beter te beschermen

Card Stop, het telefoonnummer dat je belt om je bankkaart te blokkeren bij verlies of diefstal, moet in de loop van volgend jaar gratis worden. Het is een van de voorstellen in de beleidsnota voor volgend jaar van minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Philippe verloor onlangs zijn bankkaart. Hij belde naar Card Stop om ze te blokkeren, maar de rekening die hij nadien kreeg, zit hem dwars. Hij hing enkele minuten aan de lijn en daarvoor moest hij 6 euro betalen. Card Stop is een betalend 070-nummer: het kost de consument 30 cent per minuut. Iets waar de regering verandering in wil brengen. Ze wil van Card Stop in de loop van volgend jaar een gratis nummer maken. Of het nummer hetzelfde blijft maar dan gratis, of verandert, is nog niet duidelijk.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) in "De inspecteur": "Via Card Stop kunnen mensen hun bankkaart laten blokkeren bij verlies of diefstal. Criminelen kunnen de kaart daardoor niet meer gebruiken. Alle Belgische banken maken gebruik van Card Stop en hebben daarvoor een contract afgesloten met Atos Wordline, die de dienst uitbaat. Momenteel werkt Card Stop via een betalend telefoonnummer en samen met de minister van Telecom is daarom een wetsontwerp uitgewerkt om de dienst gratis te maken."

Deze maatregel past in de beleidsnota Economie die ook de consumentenbescherming bevat. Voor dit laatste regeringsjaar wordt vooral ingezet op de "financiële consument". Concreet wil dat zeggen dat het maatregelen zijn die consumenten meer bescherming geven met betrekking tot de banksector en de verzekeringswereld.

En er is meer...

In de beleidsnota van het kabinet-Peeters staat niet enkel het voorstel om Card Stop gratis te maken. Ook de volgende maatregelen staan erin:

  • Lancering van een online tariefsimulator die consumenten zal toelaten om betaalrekeningen (zichtrekeningen) met elkaar te vergelijken. Die simulator moet het voor de consument mogelijk maken om op een gemakkelijke en transparante manier tarieven van verschillende banken te vergelijken. De tariefsimulator moet bovendien ook de marktwerking en concurrentie in de banksector verbeteren.
  • Snellere uitbetaling van levensverzekeringen: Er zijn regelmatig klachten over de laattijdige uitbetaling van levensverzekeringen. Soms moesten begunstigden enkele maanden op hun geld wachten. In de beleidsnota krijgen verzekeraars termijnen opgelegd voor het opvragen van documenten bij begunstigden en voor de uitbetaling. Bovendien zullen verzekeraars een schadevergoeding moeten betalen als ze de termijnen niet respecteren. Als er geen begunstigde naar voren treedt, zal de verzekeraar daar sneller dan nu zelf naar op zoek moeten gaan.
  • Een verzekering bij terroristische aanslagen voor iedereen. Na na de aanslagen van 22 maart 2016 werden vragen gesteld over de vergoeding van de slachtoffers. Dat ging allemaal niet zo snel en vlot als gehoopt. Het nieuwe wetsontwerp bepaalt ten eerste wat wordt beschouwd als een terroristische aanslag. Ten tweede is beslist dat iedereen die erdoor getroffen wordt, aanspraak zal kunnen maken op vergoeding. Los van het feit of de betrokkene al verzekerd is of niet. Ook de uitbetaling zal sneller moeten verlopen.

Maar!

Deze wetsvoorstellen moeten nog worden goedgekeurd in het parlement. De regering heeft daar op dit moment echter geen meerderheid meer. Het kabinet-Peeters gaat ervan uit dat deze maatregelen er komen en klinkt optimistisch. De Inspecteur volgt het de komende maanden zeker op.

Meest gelezen