IMF: "België mag hervormingen nu niet stoppen"

België moet blijven hervormen om zijn economie te beschermen tegen verschillende risico's. Die boodschap lanceert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na zijn jaarlijkse doorlichting van ons land. Dat betekent: overheidsschuld afbouwen, pensioenen verder hervormen en uitgaven onder de loep nemen.

Het IMF stuurt zijn troepen op een vervelend moment. De regering is herschikt en er heerst sociale onrust. Maar toch heeft het team zijn werkzaamheden vlot kunnen doen, zei IMF-missiechef Delia Velculescu tijdens een persconferentie bij de Nationale Bank.

Velculescu zat deze week al twee keer samen met de nieuwe minister van Financiën, Alexander De Croo (Open VLD). Ze had geen slecht rapport mee. Er zijn aanzienlijke hervormingen gedaan in de voorbije jaren en dat heeft de werkgelegenheid en de groei ondersteund. "Maar aan de horizon hangen steeds meer wolken", voegde ze er meteen aan toe.

Het IMF wijst op de bekende externe risico's, zoals de brexit en het toenemende protectionisme, maar ook op de aankomende verkiezingen in eigen land. Die dreigen de hervormingen te vertragen. "België kan het zich niet veroorloven om hervormingen nu uit te stellen", zegt Velculescu. "We moedigen de overheden aan om ermee door te gaan."

"Nog verder gaan met pensioenhervormingen"

Het IMF geeft enkele suggesties. De vakbonden klagen dan wel steen en been over de pensioenhervorming, het IMF vindt dat België er net nog verder mee moet gaan. "Zelfs met de hervormingen zijn de vergrijzingskosten nog hoog. Er zal dus meer moeten gebeuren om de duurzaamheid van het pensioensysteem te verbeteren", klinkt het.

De pensioenleeftijd verder verhogen is maar een van de mogelijkheden, zegt Velculescu. "Daarover moet in België een debat gevoerd worden. Maar in elk geval is brede steun nodig voor zo'n hervormingen."

"Overheidsuitgaven onder loep, kwetsbaren niet het slachtoffer"

Verder vindt het IMF dat België meer moet doen om zijn schuldenberg, een van de hoogste in Europa, af te bouwen en de uitgaven efficiënter te maken. Wat dat laatste betreft, wijst de organisatie bijvoorbeeld op overbodige "dubbele functies" in het openbaar bestuur.

"De uitgaven kunnen onder de loep, er is ruimte om de efficiënte te verbeteren", meent het IMF. Maar als de regering die efficiëntie-oefening doorvoert, moet ze wel uitkijken dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet het slachtoffer worden.

"Een bredere kijk op de sociale uitgaven om na te gaan of de meest kwetsbare groepen wel gecoverd zijn, zouden we zeker aanraden", besluit Velculescu.

Meest gelezen