Studiegroep: "Fly-over Gent verdwijnt best op termijn"

Het B401-viaduct in Gent, de zogenoemde "fly-over", verdwijnt best helemaal op termijn. Dat is de conclusie van een studiegroep, na een jaar van onderzoek en bevraging. De afbraak is evenwel niet voor meteen. Reken nog tien tot vijftien jaar eer het zover is.

Vorig jaar stelde de Stad Gent een studieteam aan voor een verkennend onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario's voor de B401. Dat was het startsein voor de uitwerking van een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept om een meer duurzame mobiliteit en een betere leefkwaliteit in de omliggende wijken te creëren. Dat onderzoek is nu afgerond. Conclusie: het geleidelijk buiten gebruik nemen van het viaduct is het beste scenario.

Het viaduct zou geleidelijk aan minder autoverkeer verwerken: eerst het centrale deel in het Zuidpark, later ook de zijarmen ter hoogte van Ledeberg. Finaal kan een nieuwe stedelijke boulevard zorgen voor de verbinding tussen de stadsring R40 aan de Sint-Lievenspoort en de snelwegen E40 en E17. Dat moet hand in hand gaan met alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Het stadsbestuur nam deze week de studie in ontvangst. Ze dient als basis voor verder overleg tussen de stad en de Vlaamse overheid en moet uiteindelijk leiden tot een concreet actieplan. Het hele proces zal zeker nog tien tot vijftien in beslag nemen.

Meest gelezen