EU-leiders geven fiat voor (bescheiden) eurobudget

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben vrijdag op een top in Brussel hun fiat gegeven voor de uitwerking van een apart budget voor de  eurozone. Het uiteindelijke budget zal wel een pak bescheidener uitvallen dan wat de Franse president Emmanuel Macron voor ogen had.

"Een jaar geleden achtten velen dit nog onmogelijk, maar de laatste weken hebben wij de meest terughoudende partners kunnen overtuigen", zo verklaarde Macron na afloop van de top. Macron is al jaren de meest uitgesproken pleitbezorger van een apart budget voor de landen die de euro als munt hebben, maar wat vrijdag uit de bus kwam, komt geenszins in de buurt van zijn oorspronkelijke ambities.

In hun slotverklaring geven de leiders de ministers van Financiën de opdracht om voort te werken aan een "budgettair instrument voor convergentie en concurrentiekracht voor de eurozone". Tegen juni 2019 zouden de ministers het eens moeten raken over de voornaamste kenmerken van dat budget, dat deel zal uitmaken van de algemene Europese begroting. De omvang van dat eurobudget zal dan ook beslecht worden tijdens de onderhandelingen over de meerjarenbegroting na 2020.

Eerder had ook de Europese Commissie al een aparte begrotingslijn voor de eurozone voorgesteld. De Commissie wil in de meerjarenbegroting na 2020 zo'n 50 miljard euro reserveren om structurele economische hervormingen te ondersteunen en om de landen te helpen bij plotse economische schokken. "Er is brede steun wat de structurele hervormingen betreft, maar minder enthousiasme voor de tweede functie", erkende voorzitter Jean-Claude Juncker na afloop.

Overeenstemming is er wel over de versterking van de rol van het ESM, het noodfonds dat tijdens de eurocrisis in allerijl uit de grond is gestampt om kapseizende eurolanden financieel boven water te houden. Het ESM zal nauwer betrokken worden bij de begeleiding van eurolanden in moeilijkheden en, ten vroegste vanaf 2020, ook beginnen fungeren als het ultieme vangnet voor de afwikkeling van failliete banken. Deze maatregelen moeten de eurozone beter bestand maken tegen crisissen. Het debat daarover stokt al jaren. "We boeken vooruitgang, maar niet snel genoeg", zuchtte Juncker.

Zuidelijke eurolanden dringen aan op meer solidariteit, maar de noordelijke landen willen pas meer financiële risico's delen wanneer deze landen hun openbare financiën en bankensector verder gesaneerd hebben.

Meest gelezen