Slechts acht gele hesjes komen opdagen in Brugge

De aangekondigde grote protestactie van de gele hesjes in Brugge loste de verwachtingen niet in. In totaal trokken slechts een tiental actievoerders de baan op. De actie vond vanavond plaats tussen 17 uur en 20 uur op vier locaties, maar slechts op twee locaties daagden effectief gele hesjes op.

Aan de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels, bij de rotonde aan de bekende frituur Bosrand, staken vanaf 17 uur drie actievoerders telkens het zebrapad over. Daarmee hielden ze het verkeer een klein beetje op. Langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek verzamelden vijf actievoerders. De politie hield een oogje in het zeil en kwam hen even aanspreken. Er werd gevraagd om toch telkens zeven auto's door te laten en dan pas het zebrapad over te steken, om de files niet onnodig lang te maken. "De actie is niet aangevraagd. Als dit een kleinschalig protest blijft, zien we dit door de vingers. Als er zich baldadigheden voordoen of de verkeershinder te groot wordt, zullen we ingrijpen", zei korpschef Dirk Van Nuffel vooraf. Maar van incidenten is geen sprake geweest. 

De actie duurde tot 20 uur vanavond. Bram Grammens uit Assebroek, een van de initiatiefnemers, vindt het jammer dat de grote opkomst voorlopig uit bleef. "Iedereen die zich geroepen voelde om te sensibiliseren tegen hoge belastingen en graaicultuur was welkom. Het is jammer dat er niet zo veel volk is opgedaagd, maar toch hebben onze acties effect gehad en komt onze boodschap over bij de bestuurders. Wij willen hen overigens niet pesten. Integendeel, wij strijden ook voor hun belastingen en afgenomen koopkracht. We kregen trouwens veel positieve reacties van automobilisten", zegt Grammens, die aan de Baron Ruzettelaan stond. Al bij al was er rond Brugge vrij weinig hinder. 

Meest gelezen