Greenpeace ontgoocheld na klimaattop: "België draagt een verpletterende verantwoordelijkheid"

Ngo's reageren ontgoocheld na de klimaattop in het Poolse Katowice. "Het is duidelijk dat de regeringen er niet in geslaagd zijn om een adequaat antwoord te formuleren op de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering", zegt koepelorganisatie Climate Action Network (CAN) Europe. Volgens Greenpeace draagt België "een verpletterende historische verantwoordelijkheid".

De internationale gemeenschap keurde in Polen regelgeving goed om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Hogere klimaatambities werden er niet overeengekomen. CAN Europe besluit dat de komende twee jaar zal moeten werk gemaakt worden van de hogere ambities. CAN Europe betreurt het gebrek aan ambitie in de strijd tegen klimaatverandering.

Ook is er "beperkte vooruitgang" geboekt voor de geplande financiering voor ontwikkelingslanden. "De zwakke resultaten van deze COP (conferentie van de partijen van het klimaatverdrag, nvdr.) staan in schril contrast met de serieuze waarschuwingen in het rapport van het IPCC en de groeiende vraag om actie van burgers", zegt Wendel Trio, de directeur van CAN Europe.

Schuldig verzuim

Greenpeace op zijn beurt spreekt van een klimaattop "zonder beloftes voor onze kinderen" en van "schuldig collectief verzuim". De ngo zegt dat ook België weigert om blijk te geven van meer klimaatambitie en dat ons land een "verpletterende historische verantwoordelijkheid" draagt, samen met andere landen die iedere vooruitgang blokkeren.

"Het is een schande dat België weigerde zich te scharen achter een brede coalitie van landen die sterkere klimaatplannen willen", zegt Joeri Thys van Greenpeace België. "Het verschil tussen wat bepaalde ministers voor de camera verklaren en hun daden is nu pijnlijk zichtbaar. Hun onverantwoorde gedrag is een kaakslag voor de Belgische burgers die massaal en nadrukkelijk klimaatactie van de politiek verwachten."

Geen enkele Belgische klimaatminister heeft nog iets te zoeken op een klimaattop zolang ze elke verhoogde ambitie in Europa en de wereld tegenwerken

Greenpeace

"Geen enkele Belgische klimaatminister heeft nog iets te zoeken op een klimaattop zolang ze elke verhoogde ambitie in Europa en de wereld tegenwerken. En ook zonder een ernstig nationaal klimaatplan, blijven ze beter thuis. De Belgische regeringen laten de mensen en de planeet in de steek", besluit Greenpeace.

"Zwakke landen zijn de dupe"

De Noord-Zuidbewegingen sluiten zich aan bij deze kritiek. Er was geen gevoel van hoogdringendheid luidt de kritiek. Slechts een dertigtal landen wil  zijn klimaatplan aanscherpen. "Dit is een gemiste kans die een grote impact zal hebben op ontwikkelingslanden, die nu al de gevolgen voelen van klimaatverandering. Een opwarming van meer dan 1,5 graad Celsius is voor deze landen catastrofaal.", stelt Lien Vandamme van 11.11.11. 

Een opwarming van meer dan 1,5 graad Celsius is voor de ontwikkelingslanden catastrofaal 

Lien Vandamme, 11.11.11

Op de klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 hebben de landen afgesproken om vanaf 2020 de ontwikkelingslanden jaarlijks te steunen met 100 miljard dollar. Met die steun kunnen die investeren in groene energie of in het bouwen van dijken en irrigatiesystemen. Maar de onderhandelingen lopen erg moeizaam. Er is nog altijd grote onduidelijkheid of er genoeg geld in het fonds komt en of dat niet ten koste gaat van de gangbare ontwikkelingshulp.

Meest gelezen