Verkeersinstituut Vias en Artsenkrant: "Vier op de tien artsen afgelopen jaar geflitst"

Vier op de tien artsen kregen het afgelopen jaar een snelheidsboete in de bus, terwijl van alle doorsnee Belgen maar 13 procent tegen de lamp liep voor overdreven snelheid. Dat moet blijken uit een enquête van de Artsenkrant en verkeersinstituut Vias bij meer dan 1.100 artsen.

Net iets meer dan de helft van de Belgische artsen kreeg het afgelopen jaar een verkeersboete. Meestal gaat het om overdreven snelheid. "Artsen krijgen dus beduidend meer boetes voor snelheidsovertredingen dan de modale Belg. Nochtans is de tijdswinst door te snel te rijden in ons land verwaarloosbaar klein, zeker in een stedelijke context. Artsen moeten zich dus ook aan de snelheidslimieten houden", zegt Vias.

Voorts vindt volgens de enquête een op de acht huisartsen, die huisbezoeken afleggen, parkeren een dagelijks probleem. Meer dan 40 procent van de artsen heeft meerdere keren per maand problemen om een plaats te vinden. Dat zou ook moeten blijken uit de parkeerboetes. In totaal heeft 13 procent van de artsen vorig jaar een parkeerboete gekregen. Bijna een op de vijf kreeg een boete voor parkeren zonder ticket. Zoeken naar een parkeerplaats leidt tot veel tijdverlies, terwijl artsen al vaak onder druk staan om huisbezoeken tijdig af te leggen.

Artsensyndicaat BVAS pleit voor parkeerplaatsen exclusief voor artsen en autostickers waarmee huisartsen mogen parkeren zonder ticket.

Arts rijdt met de auto

Zeven op de tien artsen gebruikt zijn auto dagelijks voor het werk. Bij huisartsen is dat zelfs acht op de tien. Toch zijn de afstanden die een arts aflegt niet overdreven groot. Ongeveer een derde legt minder dan 15.000 km per jaar af, drie kwart rijdt in totaal minder dan 25.000 km per jaar.

Specialisten geven veel vaker aan last te hebben van de files dan huisartsen. Bijna zes op de tien specialisten geven aan meerdere keren per maand last te hebben van de files, bij huisartsen is dat maar ongeveer een derde.

Fiets of openbaar vervoer niet populair

De fiets en het openbaar vervoer zijn weinig populair. Twee derden van de artsen heeft een fiets, één op vijf zelfs een elektrische fiets. Toch gebruiken ze die fiets veel minder vaak voor werkgerelateerde verplaatsingen dan de auto. Een derde van de specialisten gebruiken de fiets minstens één keer per maand voor een professionele verplaatsing, voor huisarsten is dat slechts één vijfde. Twee op de drie Vlaamse huisartsen gebruiken zelden of nooit de fiets, bij Waalse huisartsen is dat zelfs acht op de tien. 

Tenslotte gebruikt minder dan één op de tien artsen het openbaar vervoer.

Meest gelezen