Foto Kurt

Bisschop Bonny: "Veroordeelde Brugse priester riep biechtgeheim onterecht in"

Volgens bisschop Johan Bonny kan er in de zaak van de Brugse priester geen biechtgeheim ingeroepen worden. "Want de persoon in kwestie sprak niet over een zonde, maar over donkere gedachten waar hij mee zat," zo zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. De priester werd vanmorgen veroordeeld voor schuldig verzuim. Hij wist dat zijn vriend zich van het leven zou beroven, maar ondernam niets om hem tegen te houden. Hij beriep zich daarvoor op zijn biechtgeheim. 

Een 57-jarige priester uit Brugge kreeg vanmorgen één maand cel met uitstel, omdat hij geen hulp bood aan een vriend die uit het leven wilde stappen. De priester was nochtans op de hoogte van de suïcidale gedachten van zijn vriend, maar benadrukt dat hij vanwege zijn biechtgeheim niet kon ingrijpen. Het verhaal en het vonnis roept heel wat vragen op naar wat het biechtgeheim precies inhoudt.  

"Het biechtgeheim gaat over de biecht," benadrukt Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in "De wereld vandaag" op Radio 1. " De biecht bestaat slechts wanneer men een belijdenis doet van een zonde die men begaan heeft en waarvoor men vergiffenis vraagt. Er is dus een formeel kader met vaste elementen. De biecht is geen wasserette waar men even langs loopt. Als iemand zoiets oprechts komt vertellen, dan kun je met hem of haar afspreken bij welke professional je beter kunt langsgaan."

De biecht is geen wasserette waar men even langs loopt

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Viel deze zaak dan onder het biechtgeheim? "Nee," aldus Bonny. "Want de persoon in kwestie sprak niet over een bedreven kwaad, maar over donkere gedachten waar hij mee zat. Dat is niet het voorwerp van de biecht.  En je moet daarover ook klaarheid scheppen: niemand kan van een priester biechtgeheim vragen voor wat geen biecht is."

Geen biechtgeheim, maar wel beroepsgeheim?

Naast het biechtgeheim, heeft een priester ook een beroepsgeheim. "Zo'n 99 procent van de gesprekken die een priester voert, valt niet onder het biechtgeheim, maar wel onder het beroepsgeheim," verduidelijkt Bonny. "Je komt informatie te weten over iemands privéleven, die je met niemand mag delen. Die gegevens zijn beschermd door de wet. Dat geldt ook voor andere beroepsgroepen, zoals psychologen en advocaten, bij wie mensen te rade gaan. Maar in bepaalde omstandigheden,  wanneer je via vertrouwelijke informatie te weten komt dat iemand gevaar loopt, dan kan je het beroepsgeheim doorbreken zonder schuldig te zijn. Dat had de priester kunnen doen."

Zo'n 99 procent van de gesprekken die een priester voert, valt niet onder het biechtgeheim, maar wel onder het beroepsgeheim

Bonny benadrukt ook dat priesters in moeilijke omstandigheden best met elkaar overleggen. "Ik wil in het algemeen zeggen, aan priesters, diakens en pastorale medewerkers, heb je te maken in het kader van vertrouwelijke gesprekken met dilemma's, met situaties waarvan je zelf niet goed weet, wat moet ik zeggen, wat moet ik aanbevelen, vraag dan eerst zélf raad. Maar dan laat je best ook weten aan de persoon die je raad is komen vragen, dat je zelf hulp vraagt aan een collega. Dat had hier ook kunnen gebeuren."

Beluister hier het fragment uit "De wereld vandaag" op Radio 1:

Meest gelezen