Mia Doornaert (eindelijk) officieel voorzitter van Vlaams Fonds voor de Letteren

Mia Doornaert is officieel voorgedragen als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Die vernieuwde raad van bestuur is voor het eerst samengekomen en koos meteen een nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. De Vlaamse regering moet de voordracht nog goedkeuren, maar dat is een formaliteit. Daarmee eindigt een politieke en literaire saga die in juli begon.

Op 13 juli 2018 draagt N-VA oud-journalist en columnist Mia Doornaert voor als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Die beslissing werpt vragen op bij enkele auteurs en columnisten, niet alleen door de vrees voor politieke inmenging bij het onafhankelijk VFL, maar ook omdat de juiste procedure niet gevolgd blijkt te zijn. De figuur van Mia Doornaert zelf zorgt verder voor enkele verhitte auteursreacties tijdens de zomermaanden.

Partijpolitisering leverde vroeger alleen bevoogding, willekeur en mediocriteit op. Oude politieke cultuur

Marc Reynebeau, juli 2018

Ondanks de commotie start op 1 september toch het mandaat van Mia Doornaert, maar de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) klaagt de manier aan waarop Doornaert werd aangesteld en trekt begin september naar de Raad van State. De VAV vraagt de vernietiging van de in hun ogen onwettige benoeming. De raad van bestuur was namelijk nog niet voltallig op het moment dat de voorzitter werd benoemd, en dus kon die raad Doornaert nog niet voordragen. Voor de volledigheid: in de raad van bestuur van het VFL zitten normaalgezien zeven politiek benoemde leden, maar ook vier onafhankelijke bestuursleden, en die vier zijn in september nog niet verkozen.

Daarop vraagt Mia Doornaert naar eigen zeggen zelf om de procedure opnieuw te doorlopen. Eind september bevestigt Sven Gatz als Vlaams minister voor Cultuur (Open VLD) in het Vlaams Parlement dat er pas een definitieve voorzitter wordt verkozen wanneer de raad van bestuur voltallig is. Tot die tijd blijft Doornaert wel voorzitter ad interim. Gatz looft de opstelling van Mia Doornaert, die haar rol als voorzitter met gezag wil kunnen spelen.

Als ze voorzitter wordt, wil ze dat met gezag kunnen doen. Ik waardeer haar opstelling daarin

Sven Gatz, Vlaams minister voor Cultuur (Open VLD)

Het Vlaams Fonds voor de Letteren start meteen een zoektocht naar vier onhafhankelijke bestuursleden. Die 4 namen worden doorgegeven aan het kabinet van minister Gatz, en op 23 november stemt de Vlaamse regering in met de benoeming van auteur Tom Naegels, dichter Marnix Verduyn, historica Gita Deneckere en de directeur van het Antwerpse Letterenhuis Nele Hendrickx, als nieuwe leden van de raad van bestuur. Het is dan wachten tot 18 december vooraleer de voltallige raad van bestuur kan samenkomen, met als een van de belangrijkste agendapunten: het verkiezen van de voorzitter

Het was, ook voor het VFL, nog even afwachten of een van die onafhankelijke bestuurders zich kandidaat zou stellen als voorzitter, maar uiteindelijk werd Mia Doornaert maandagavond officieel aangesteld. De Vlaamse Auteursvereniging, die de vernietiging had gevraagd bij de Raad van State, legt zich neer bij die beslissing.

We leggen ons neer bij de beslissing, maar trekken de zaak nog niet in

Matthijs de Ridder, voorzitter VAV

"Het ging ons niet om Mia Doornaert maar om de demarche van de politiek om een voorzitter te installeren", verklaart de voorzitter van het VAV, Matthijs de Ridder, aan VRT NWS. "Maar de zaak bij de Raad van State wordt niet ingetrokken. We willen een uitspraak zodat de regels niet nog eens genegeerd kunnen worden. Dat de politiek via het cultuurpact een klauw op de kunsten legt is al niet echt een positieve ontwikkeling, maar in die situatie moeten de regels natuurlijk wel gerespecteerd worden, en moeten de mens uit het veld gehoord worden."

Mia Doornaert vervangt heel binnenkort dus officieel Jos Geysels als voorzitter van de raad van bestuur van het VFL, voor de komende vier jaar. Koen Van Bockstal blijft directeur.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren bestaat sinds januari 2000 en ondersteunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Het draagt daardoor bij tot de verbetering van de sociaal-economische positie van auteurs en vertalers.

Meest gelezen