Ziekenhuizen bundelen kennis en ervaring rond slokdarm- en pancreasoperaties 

Vanaf juli volgend jaar zullen niet alle ziekenhuizen nog ingewikkelde slokdarm- en pancreasoperaties  mogen aanbieden.  Ze moeten daarvoor minstens  20 dergelijke ingrepen per jaar uitvoeren.  Federaal minister van Volksgezondheid Maggie de Block (Open VLD) wil zo de expertise rond dit soort ingrepen bundelen en versterken.

Nu kan zowat elk ziekenhuis slokdarm- of pancreasoperaties aanbieden. Maar veel ziekenhuizen voeren te weinig dergelijke operaties uit om voldoende expertise op te bouwen, vindt De Block.  "Nu zijn er ziekenhuizen die maar drie tot vijf dergelijke ingrepen per jaar  uitvoeren. Twee derde van de patiënten wordt geopereerd in een ziekenhuis dat niet aan de minimumdrempel van 20 ingrepen per jaar geraakt."                                                                                        

Nu zijn er ziekenhuizen die maar drie tot vijf dergelijke ingrepen per jaar uitvoeren.
Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid

Van de 52 ziekenhuizen die in 2016 of 2017 slokdarmchirurgie uitvoerden haalden er  maar 4 het minimum van 20 ingrepen per jaar. Van de 55 ziekenhuizen die in 2016 of 2017 pancreaschirurgie uitvoeren haalden er maar 8 de minimumdrempel.

Nochtans is expertise en ervaring cruciaal voor de overlevingskansen van patiënten.  Uit cijfers van de Stichting kankerregistratie (voor de periode 2008-2015 ) blijkt dat de overlevingskansen veel hoger zijn in ziekenhuizen die minstens 20 operaties per jaar uitvoeren.   Voor slokdarmkanker sterft gemiddeld 3,9% van de patiënten binnen de 30 dagen na de ingreep en 9,3% binnen de 90 dagen.  In centra met minstens 20 ingrepen per jaar zijn dat er respectievelijk 1,3% en 5,2%.  Voor pancreaschirurgie lag het gemiddelde sterftecijfer in ziekenhuizen met weinig ingrepen op 3,9% na 30  dagen en 7,8% na 90 dagen. In centra die minstens 20 ingrepen per jaar uitvoeren, waren dat er  1,7% en 5,6%.

Expertise bundelen kan levens redden

Het samenbrengen van expertise kan levens redden, zegt De Block.  Haar voorstel om expertise te bundelen in enkele centra werd vandaag goedgekeurd door het verzekerinsgcomité van het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit.

Vanaf juli volgend jaar zullen ziekenhuizen die slokdarm en/of pancreaschirurgie willen aanbieden daarvoor een overeenkomst moeten sluiten met het Riziv. Voor elke behandeling zullen ze minstens 20 ingrepen moeten hebben uitgevoerd in de drie voorgaande jaren.  Ziekenhuizen die niet aan een voldoende aantal ingrepen geraken, kunnen ook samenwerken met andere ziekenhuizen om samen wel de minimumdrempel halen.  Ze krijgen tot 31 maart volgend jaar de tijd om hun dossier in te dienen. 

Eerste grote concentratie-oefening in het ziekenhuislandschap

 De concentratie van complexe zorgen is een belangrijk element in de hervorming van het ziekenhuislandschap waar De Block aan werkt:  "Van ruim 50 ziekenhuizen die nu dergelijke operaties aanbieden, zullen we komen tot nog een 14-tal gespecialiseerde centra voor slokdarm- en pancreasoperaties".  Dit is de eerste grote oefening om de expertise samen te brengen, maar ook voor andere complexe kankers (longkanker, hoofdhalskanker) wil De Block de expertise op termijn meer gaan bundelen in enkele gespecialiseerde centra. 

Meest gelezen