Kristof Calvo (Groen) doet voorstel voor samenwerking met regering: "Anders steunen we motie van wantrouwen"

De Ecolo-Groenfractie stelt voor om samen te werken met de regering-Michel II. Ze leggen daarvoor drie eisen op tafel, waaronder meer ambities op vlak van klimaat. Gaat de regering niet in op hun voorstel, dan zal Groen een motie van wantrouwen steunen die tot vervroegde verkiezingen kan leiden.

Opnieuw een spannende dag in de Wetstraat. Straks zal premier Charles Michel (MR) moeten reageren op verschillende interpellaties in het parlement. De oppositiepartijen willen de plannen kennen van deze regering-Michel II en er komt waarschijnlijk een vertrouwenstemming. Daarvoor zegt SP.A dat ze een zogenoemde "motie van wantrouwen" zullen indienen. Als de meerderheid van het parlement die goedkeurt, kan de koning het parlement ontbinden en komen er mogelijk vervroegde verkiezingen.

We vragen dat de klimaatambities worden opgeschroefd, dat de arbeidsdeal wordt herbekeken en dat minister van Asiel en Migratie De Block (Open VLD) werk maakt van een humaan asielbeleid.

Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer

Vooraleer het zo ver is, komt Groen nog met een voorstel. De fractie Ecolo-Groen dient een eisenpakket in met een zogenoemde "motie van aanbeveling", in ruil voor samenwerking met de groenen. "We vragen dat de klimaatambities worden opgeschroefd, dat de arbeidsdeal wordt herbekeken en dat minister van Asiel en Migratie De Block (Open VLD) werk maakt van een humaan asielbeleid, tegen de vraag van N-VA in", zegt fractieleider Kristof Calvo in "De ochtend" op Radio 1. Concreet vraagt Groen dat de werkloosheidsuitkeringen niet sneller zullen dalen in de tijd. De begroting zoals die nu voorligt, zal de fractie ook niet steunen. Voor klimaat zijn de eisen minder concreet. 

Als ik aan onszelf denk, moeten er meteen verkiezingen komen.

Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer

Premier Michel krijgt met de motie een laatste kans, aldus Calvo. "Het zou uitzonderlijk zijn moest Michel die uitgestoken hand aanvaarden", geeft hij toe. Maar als de regering niet ingaat op de vragen van Ecolo-Groen, zal de fractie de motie van wantrouwen steunen. Die leidt mogelijk tot vervroegde verkiezignen. "Verkiezingen zijn voor Ecolo en Groen mogelijk interessant, maar niet voor het land", zegt Calvo. Uit een peiling van VRT NWS blijkt dat Groen de grootste partij op links wordt als het nu verkiezingen zouden zijn. 

Beluister hier het interview met Kristof Calvo in "De ochtend" op Radio 1: 

Commissie keurt klimaatresolutie van Groen goed: "Stap in juiste richting"

Intussen heeft de commissie Volksgezondheid met grote meerderheid een klimaatresolutie van de groenen goedgekeurd. Daarmee is de klimaateis van Groen om samen te werken met de regering nog niet helemaal vervuld, maar "het is een grote stap in de juiste richting", zegt fractiewoordvoerder Pieterjan Desmet.  De tekst kon ook op de steun rekenen van socialisten, liberalen, CD&V en CDH. De N-VA onthield zich.

Door de klimaatresolutie aan te nemen, verbindt België zich ertoe om de afspraken die tijdens de klimaattop van Parijs werden gemaakt, na te leven. Zo zal ons land proberen om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terug te dringen. Tegen 2050 zou die uitstoot zelfs 95 procent lager moeten liggen dan in 1990. De afspraken moeten ook worden opgenomen in het Nationaal Energie- en Klimaatplan.

Meest gelezen