Nicolas Maeterlinck

Leuvense gemeenteraad wuift Louis Tobback met veel lof uit

De Leuvense gemeenteraad heeft gisteravond met veel lofbetuigingen afscheid genomen van SP.A'er Louis Tobback (80). Hij was sinds 1970 socialistisch gemeenteraadslid in Leuven waarvan de afgelopen 24 jaar burgemeester. 

Rik Daems (Open VLD) loofde Tobback omwille van de positieve transformatie die Leuven de voorbije kwarteeuw onder zijn leiding ondergaan heeft. "Ik ben bijzonder dankbaar dat iemand van uw politiek postuur deze stad al die tijd heeft willen leiden", aldus Daems.

Ook Fatiha Dahmani (Groen) sprak haar dank uit voor wat Tobback presteerde voor de stad, terwijl Zeger Debyser (N-VA) verwees naar de velen "die zeggen dat we Tobback straks gaan missen". Christiane Vanneck (CD&V) prees Tobback voor de steeds constructieve samenwerking in het schepencollege.

Hij riep de gemeenteraadsleden op "niet toe te laten dat men om het even wat zegt over de politiek". "Dat wordt immers meer en meer de mode en het publiek begint daar ook meer en meer in te trappen. Bijt van u af, zoals ik vaak deed", aldus Tobback die overigens nog niet definitief afscheid neemt van de actieve politiek. Hij zit immers in de nieuwe Vlaams-Brabantse provincieraad.

Meest gelezen