Raad van State verwerpt klacht Vlaams Belang tegen regeringsbeslissing over migratiepact

De Raad van State heeft het beroep verworpen dat de partij Vlaams Belang indiende tegen de beslissing van de regering om het VN-migratiepact goed te keuren. Volgens de Raad is de hoogdringendheid niet aangetoond én zijn de aangevoerde argumenten "niet ernstig".

Begin vorige week dienden Filip Dewinter, Barbara Pas en Jan Penris, Kamerleden van Vlaams Belang, een zogenoemde vordering tot schorsing in  bij de Raad van State in Brussel. De partij vroeg om de beslissing van de regering om het VN-migratiepact goed te keuren, te schorsen. Volgens Vlaams Belang kan zo'n beslissing enkel genomen worden als de regering het volledig eens is, en maakte N-VA duidelijk dat ze het niet eens waren. De partij heeft ook inhoudelijke bezwaren.

Maar de Raad van State is de redenering van het Vlaams Belang niet gevolgd. Volgens de Raad is niet aangetoond dat de zaak hoogdringend is, en zijn de argumenten die de partij aanvoert ook niet ernstig. U kan die redenering hier lezen.

Morgen wordt het migratiepact officieel gestemd op de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Meest gelezen