Steenuil is vogel van 2019

De kleine steenuil, de bekendste uil van Europa, kreeg de meeste stemmen bij de verkiezing door Vogelbescherming Vlaanderen.

Elk jaar organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een vogel-van-het-jaarverkiezing, met als bedoeling om wilde vogels beter bekend te maken. Nog tot eind december is de merel aan zet, maar voor volgend jaar is een nieuwe vogel gekozen: de steenuil. Hij kaapte 953 stemmen weg. 

Steenuilen leven in de nabijheid van mensen, “een beetje als onderhuurder” in gebouwen als schuren, kapellen, veestallen en wijnkelders, meldt Vogelbescherming Vlaanderen. Steenuilen zijn overwegend in de schemering en ’s nachts actief, maar komen ook regelmatig overdag tevoorschijn.  Het zijn krachtige jagers, vanaf uitkijkposten en op de grond, met vooral appetijt voor rupsen, larven, wormen, motten, kevers, muizen, mollen en vogels. 

Uilen spreken tot de verbeelding, al eeuwen. Bij de oude Grieken was de uil de vaste begeleider van Pallas Athene, de god van de wijsheid en de strijd. De wetenschappelijke naam van de steenuil is dan ook "Athena noctua".

Biotoop van de steenuil bedreigd

De steenuil is op dit moment officieel "niet in gevaar", verduidelijkt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen, wat niet wil zeggen dat er geen problemen zijn. In heel Europa gaat het aantal steenuilen achteruit.

"De steenuil heeft kleine landschapselementen nodig, zoals rijen knotwilgen of hagen, als schuilplaats en om genoeg prooien te vinden, en die plekken worden schaarser. Boerderijen, oude huizen en schuurtjes worden gerenoveerd, waarna er geen dier meer in komt." Door nestkasten te hangen kan de steenuil wel worden geholpen.

Jan Rodts wijst ook op de nefaste invloed van wegverkeer, chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en het gebruik van rattengif.

Op de tweede plaats in de verkiezing van de vogel van het jaar staat de zwart-wit-rode grote bonte specht en op de derde plaats het piepkleine goudhaantje. Alles samen hebben bijna 5.000 mensen gestemd. Vogelbescherming maakte een shortlist van twaalf vogels.

Meest gelezen