Videospeler inladen...

N-VA wil zoveel mogelijk projecten van regering-Michel I in het parlement indienen

N-VA is van plan om de door de val van de regering gesneuvelde plannen van de Zweedse coalitie zoveel mogelijk in het parlement in te dienen. Dat zegt Kamerfractieleider Peter De Roover. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de wet op de bestuurlijke handhaving.

Met de val van de regering-Michel is het maar de vraag of heel wat maatregelen die nog in de pipeline zaten nog gerealiseerd kunnen worden. In de zomer raakte de regering het nog eens over een arbeidsdeal, een pakket maatregelen die de vele oningevulde vacatures op de arbeidsmarkt moeten helpen invullen.

"Wij willen alvast hier in het parlement aan de slag gaan met de erfenis van Michel I", zegt De Roover. Morgen neemt de Kamer al een wetsvoorstel van N-VA'er Jan Spooren in overweging dat een stukje uit de arbeidsdeal herneemt. Het gaat om het wegwerken van de pensioenval, de situatie waarbij een verhoging van het brutopensioen leidde tot een lager nettopensioen.

De N-VA-fractie wil ook andere dossiers naar het parlement brengen, zoals de wet op de bestuurlijke handhaving, die burgemeesters meer middelen geeft om op te treden tegen criminaliteit. Een wetsontwerp dat door de ministerraad is goedgekeurd, dreigt een stille dood te sterven. Ex-minister Jan Jambon zou dat nu in het parlement kunnen indienen, zegt De Roover.

Garanties

In "De afspraak" werpt politiek commentator Liesbeth Van Impe op dat de N-VA hierover vorige week perfect afspraken had kunnen maken met de andere meerderheidspartijen, maar De Roover weerlegt dat. "Als er een regering is in volle bevoegdheid, dan ben je er niet meer bij om een uitvoering en concretisering van de begroting in het oog te houden, wat voor een belangrijk deel met koninklijke besluiten gebeurt."

"We hebben daarom een aantal garanties gevraagd, garanties die wij nu naar ons kunnen toetrekken omdat wij in het parlement mee kunnen in het oog houden wat we goedkeuren en wat we niet goedkeuren. Dat is toch wel een verschil met de situatie waarbij wij de regering zouden steunen waar wij niet eens inzitten", aldus De Roover.

Herbekijk de discussie in "De afspraak" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen