36 nieuwe windturbines erbij in Vlaanderen dit jaar

Dit jaar zijn in Vlaanderen 36 windturbines bijgebouwd, goed voor een vermogen van 107 megawatt (MW). Alles samen staat er nu voor 1.200 megawatt aan windenergievermogen op het vasteland, de capaciteit van een kernreactor. Vlaanderen heeft "mooie inspanningen" geleverd, maar de doelstellingen voor windenergie moeten ambitieuzer, zegt de sector. Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) zitten we op schema om de doelstelling in 2020 te halen.

In 2018 werden in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines gebouwd, met een samengeteld vermogen van 107 megawatt. In totaal zijn nu 531 windturbines operationeel. Het totale vermogen aan windenergie in Vlaanderen ligt nu op bijna 1.240 megawatt, dat is de capaciteit van een kernreactor.

De meeste nieuwe windmolens kwamen erbij in de provincies Antwerpen (13) en Oost-Vlaanderen (14), vooral langs autowegen en op industriegebied. De aanwezigheid van de haven van Antwerpen en Gent hebben daar veel mee te maken. In Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen kwamen er telkens 3 windturbines bij.

"Toekomstige beleid moet ambitieuzer zijn"

Volgens de sector heeft Vlaanderen de voorbije legislatuur al "mooie inspanningen" geleverd, maar het toekomstige beleid moet wel ambitieuzer zijn als we de klimaat- en energiedoelstellingen willen halen, zegt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). "Wereldwijd wordt opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energie, in functie van de klimaatdoelstellingen. Om die te halen, moeten we elk jaar minstens 100 megawatt aan windprojecten kunnen bouwen."

De doelstelling voor windenergie zoals die in het Vlaams Energieplan 2021-2030 staat, moet daarom minstens worden verdubbeld. "Minstens 100 megawatt, 30-35 turbines per jaar, daar hopen wij op. En dat is ook een realistisch doel", zegt VMEA-directeur Bart Bode. "Wij vragen de toekomstige Vlaamse regering om zeker die ambitie te koesteren."

"De Vlaamse regering vraagt om windturbines vooral langs autowegen, havens en industriegebieden te bouwen. Er is nog een groot potentieel als Vlaanderen extra maatregelen neemt rond ruimtelijke ordening en het verder wegwerken van de luchtvaartbeperkingen."

"Op schema om de doelstelling in 2020 te halen"

Er zijn dit jaar minder nieuwe windmolens gebouwd dan gepland, maar omdat er de voorbije twee jaar telkens meer werden geplaatst, zitten we perfect op schema om de doelstelling voor 2020 te halen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Tommelein wijst erop dat de windmolens nu een groter vermogen hebben. "Voor 2018 zitten we nu op 107 megawatt, terwijl de doelstelling jaarlijks 150 megawatt is. Er is dus een theoretisch tekort van 43 megawatt. Maar in 2016 en 2017 werden telkens méér windmolens geplaatst dan vooropgesteld, waardoor we de tussentijdse doelstelling met 93 megawatt hebben overschreden. We zitten daardoor nog steeds perfect op schema om de doelstelling in 2020 te behalen."

De komende jaren staan nog projecten op stapel in de haven van Zeebrugge. Er loopt ook een studie om de normen voor luchtvaart te versoepelen. "Met de steun die we gegeven hebben aan luchtverkeersleider skeyes (voorheen Belgocontrol) voor de aanpassing van het radarsysteem voor de luchthaven van Oostende, zullen er in de toekomst ook eindelijk meer windmolens kunnen bij komen in West-Vlaanderen."

Meest gelezen