Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Duitsland wil wetgeving rond arbeidsmigratie van buiten EU herzien

De Duitse regering heeft een bundel wetsvoorstellen op tafel gelegd om de arbeidsmigratie van mensen buiten de EU op een andere manier te regelen. Met de voorstellen wil de regering het arbeidstekort in verschillende sectoren op doelmatige wijze aanpakken. Zowel vanuit linkse als rechtse hoek komt kritiek op het wetsvoorstel.

Volgens de voorgestelde wetten, die in Duitsland samen de Fachkräftezuwanderungsgesetz (letterlijk: "immigratiewet voor vaklui") worden genoemd, kunnen asielzoekers met een bruikbare expertise zes maanden in Duitsland verblijven om naar werk te zoeken. Ze moeten zichzelf wel financieel kunnen onderhouden.

Voort zouden ook afgewezen asielzoekers in Duitsland kunnen blijven, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen al minstens één jaar voltijds werk te hebben en de Duitse taal machtig zijn. De regering wil zo ook inzetten op de integratie van de nieuwe arbeidsmigranten.

Duitsland hoopt met deze nieuwe wet geschoolde migranten van buiten de EU aan te trekken. Ook mensen zonder diploma maar die wel geschikt zijn om bepaalde knelpuntberoepen in te vullen, zijn welkom. Het gaat dan bijvoorbeeld over koks, arbeiders voor de metaalindustrie en IT-technici.

Kritiek vanuit de oppositie

Het nieuwe wetsvoorstel krijgt zowel kritiek vanuit linkse als rechtse hoek. De rechtse Duitse politieke partij AfD stelt dat de nieuwe wet een aanzuigingseffect zal creëren voor migranten uit de hele wereld, terwijl de Duitse groenen vrezen dat de wet het migratiebeleid nog bureaucratischer zal maken.

Als de wetsvoorstellen door de Bondsdag worden goedgekeurd, gaat de nieuwe immigratiewet van kracht vanaf 1 januari 2020.

Meest gelezen