"Iedere dieselwagen kost de samenleving 14.700 euro"

Wetenschappers van de universiteiten van Oxford en Bath hebben een prijskaartje gehangen aan de luchtvervuiling van het verkeer op de weg. Die zorgt voor duizenden vroegtijdige sterftes als gevolg van kanker, hart-en vaatziektes en chronische longaandoeningen.

De curieuzeneuzen campagne bracht het eerder al aan het licht. Het toenemend verkeer zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. In de uitlaat van wagens zitten tal van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stifstofdioxide. Fijnstof ontstaat ook door de slijtage van de banden en remmen op de weg. Die vervuiling is mee verantwoordelijk voor chronische longziekten, hart-en vaataandoeningen en sommige kankers.

Wat kost het?

De onderzoekers van de universiteiten van Oxford en Bath schatten de gezondheidskosten van één dieselwagen op 14.700 euro voor een gemiddelde levensduur van 14 jaar. Bestelwagens kosten zelfs 16.800 euro voor een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Een benzinewagen is minder vervuilend en kost de samenleving 1.600 euro. In die kosten zitten het ziekteverzuim, de verzorging, de medicatie en de compensatie voor het verloren aantal maanden of jaren.

Volgens de wetenschappers gaat het om een voorzichtige schatting.  Ze hebben de schade aan de natuur niet meegerekend. Ook de schade aan de gezondheid in de buurlanden is niet in rekening gebracht, terwijl vervuilde lucht zich ook buiten de landsgrenzen verspreidt.

Maar ze hebben de metingen wel op de weg gedaan. Eerder bleken de tests in het lab weinig betrouwbaar omdat ze ver af staan van het werkelijke verbruik, èn omdat er gesjoemeld werd.

De Lage Landen?

De Nederlandse milieubeweging Milieudefensie gebruikte de rekenmethode uit het Britse rapport om een schatting te maken voor Nederland.
In Nederland rijden meer dan 9 miljoen auto’s en bestelwagens rond. Dat aantal levert volgens Milieudefensie een gezondheidsschade op van 50 miljard euro. De organisatie besluit hieruit dat Nederland dringend een kilometerheffing moet invoeren.  En dat het de strengere uitstootnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie moet hanteren in plaats van de zwakkere Europese normen.

Flip Franssen

Het meest recente cijfer voor ons land staat in een rapport van de Europese Commissie uit 2017. Daarin worden de kosten van de luchtvervuiling in het algemeen geschat op meer dan 8 miljard euro. Ons land heeft een wagenpark van meer dan 7,5 miljoen voertuigen. Meer dan de helft daarvan rijdt op diesel. In Nederland is dat 16 procent. De kans is groot dat volgens de berekeningswijze van het Britse rapport de gezondheidskosten van het autoverkeer in ons land boven die 8 miljard uitkomen.

Meest gelezen