Videospeler inladen...

Raad van State schorst quotum van 50 asielaanvragen per dag, Theo Francken: "Achterhaalde rechtspraak"

De Raad van State heeft de schorsing bevolen van de beslissing om maar 50 asielaanvragen toe te laten bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die beslissing werd genomen door ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Achterhaalde rechtspraak", reageert Francken.

Begin deze maand stapten Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zes andere ngo's naar de Raad van State tegen de beslissing van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag. Die maatregel werd in november ingevoerd.

Maar volgens de Raad van State kan de beslissing niet door de beugel. "De beslissing maakt het voor bepaalde vreemdelingen, die een verzoek om internationale bescherming wensen te doen, op het eerste gezicht, overdreven moeilijk om één van hun grondrechten uit te oefenen, namelijk de daadwerkelijke mogelijkheid gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden of om subsidiaire bescherming te verkrijgen", zo is te lezen in het arrest

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, één van de organisaties die de zaak voor de Raad van State bracht, reageert tevreden op het arrest. "De Raad van State stelt dat het recht om asiel aan te vragen een fundamenteel recht is, en dat de redenen die werden ingeroepen om deze limiet in te stellen, helemaal niet geldig zijn", zegt Charlotte Vandycke.

Volgens minister Maggie De Block (Open VLD), die sindskort ook bevoegd is voor Asiel en Migratie, verandert het arrest niks in de praktijk, omdat ze de maatregel al afschafte. "Zoals wij dachten was dat een onwettige maatregel. Ik heb meteen gezegd dat ik de wet volg, en dat ik niet zal toelaten dat mensen tijdens de kerstdagen op straat moeten blijven. Ik heb dus gevraagd aan de diensten, vang op en schrijf in hoeveel jullie kunnen, en daar zijn we dus nu mee bezig", aldus De Block.

Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die de maatregel lanceerde, vindt het arrest van de Raad van State "achterhaalde rechtspraak", zo schrijft hij op Twitter.

Meest gelezen