Videospeler inladen...

N-VA, SP.A en Open VLD stellen bestuursakkoord Antwerpen voor: "De grote verbinding"

In Antwerpen hebben de N-VA, SP.A en Open VLD twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober hun ontwerp van bestuursakkoord voorgesteld, onder de titel "De grote verbinding". De ambitie is om van Antwerpen "de meest leefbare stad" te maken en om "wijkgericht" te werken, aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA). 

Het was Bart De Wever die de spits afbeet bij de voorstelling van het ontwerp-bestuursakkoord. Dat ontwerpakkoord kunt u intussen volledig raadplegen op de website van Antwerpen. De Wever begon met het luik veiligheid, een belangrijk hoofdstuk. De nieuwe Antwerpse coalitie wil gaan werken met "stadsmariniers", naar het voorbeeld van Rotterdam.

"Die vallen rechtstreeks onder de burgemeester, maar krijgen bevoegdheid en middelen om veiligheidsproblemen in wijken in kaart te brengen en op te lossen. Ze zijn empowered om andere diensten aan de tafel te brengen op een dwingende manier en integraal te werken in de wijken zelf." Het bestuur gaat nu op zoek naar profielen voor die stadsmariniers. "Dat zal niet gemakkelijk zijn", waarschuwt De Wever.

De nieuwe ploeg van burgemeester De Wever wil ook een "beveiligde inrichting voor minderjarige misdaadplegers op eigen grondgebied, met het oog op curatie". "De Vlaamse instellingen die er zijn, kunnen beter benut worden voor de zwaardere profielen."

In het luik "bruisende stad", kondigde De Wever aan dat de stedelijke musea elke eerste vrijdag van de maand gratis toegankelijk zullen zijn voor iedereen.

Praktijktests en sociale woningen

SP.A-kopstuk Jinnih Beels lichtte het thema "harmonieuze stad" toe. Beels kondigde aan dat er een "actief antiracisme en antidiscriminatie beleid zal gevoerd worden". Praktijktests zullen deel uitmaken van dat beleid. "Via die test brengen we discriminatie op de werkvloer en huurmarkt in kaart. De resultaten vormen een basis voor positief overleg met de sectoren."

Er komen ook 5.000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen, aldus Jinnih Beels. Maar wie socialehuisvesting of een leefloon aanvraagt kan onderworpen worden aan een controle op vastgoed of vermogens in het buitenland. "Zodat er geen misbruik kan gemaakt worden, we vinden het belangrijk om op te treden tegen uitkeringsfraude", klink het. 

Historische binnenstad autoluw

Open VLD'er Philippe De Backer nam de presentatie het hoofdstuk "leefbare en mobiele stad" voor zijn rekening. "De ambitie is om van Antwerpen de meest mobiele en leefbare stad te maken binnen Europa". De Backer kondigde een "maximaal autoluwe historische binnenstad" aan. "Maar de binnenstad moet wel toegankelijk en bereikbaar zijn."

Het nieuwe stadsbestuur zal extra inzetten op en er bij de openbarevervoersautoriteit op aandringen om latere en vroegere dienstverlening uit te breiden, "want Antwerpen slaapt natuurlijk nooit". "Ook de ontdieseling van de stad is een feit tegen 2030 dankzij de verstrenging van de lage-emissiezone."

Na de inhoud de posten

Officieel wordt er nog gesproken van een "ontwerp van bestuursakkoord", want de drie nieuwe bestuurspartijen moeten het akkoord nog voorleggen aan het achterban. Dat zal morgen gebeuren. Vooral bij de socialisten zal dat mogelijk niet zo evident zijn. Pas wanneer de partijcongressen hun groen licht hebben gegeven, zal de verdeling van de schepenposten worden bekendgemaakt.

"Het laatste woord zal inderdaad aan onze leden zijn. Zij zijn verstandig genoeg om daar hun oordeel over te vellen", zegt Jinnih Beels aan VRT-journaliste Goedele Devroy. "Wij hebben als team heel hard ons best gedaan, we hebben het uiterste gevraagd en ook gekregen. We hebben onze stempel gedrukt."

Politicoloog Dave Sinardet laat via sociale media van zijn kant weten dat hij na een eerste analyse verbaasd is over "hoe weinig de SP.A echt heeft binnengehaald op punten die echt zouden doorwegen". "Geen garantie op warme schoolmaaltijden of extra sociale woningen, praktijktesten maar zonder sanctionering, geen omslag qua mobiliteit,..."

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen