Antwerpen gaat stadsmariniers inschakelen, maar wat zijn stadsmariniers?

In zijn ontwerp-bestuursakkoord kondigt de stad Antwerpen onder het luik veiligheid de komst van stadsmariniers aan "die net als in Rotterdam veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's zullen opsporen en oplossen." In de Nederlandse havenstad zijn de stadsmariniers al goed ingeburgerd, maar wie zijn ze precies en wat doen ze? 

Zestien jaar geleden, op 1 november 2002 om precies te zijn, beslist de gemeente Rotterdam om stadsmariniers aan te stellen. Op dat ogenblik is het slecht gesteld met de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Er zijn verschillende no-gozones, de Rotterdammers voelen zich niet meer veilig op straat. De aanwezigheid van de stadsmariniers moet hier verandering in brengen. 

De mannen en vrouwen worden ingeschakeld volgens het mariniersmodel dat "de beste mensen op de slechtste plekken" inzet. Concreet betekent dit dat in de grootste probleemwijken de beste mensen met de meeste expertise beschikbaar zijn.

Leefbaarheid omhoog, verloedering omlaag

De inzet van stadsmariniers is oorspronkelijk een tijdelijke maatregel. Maar de veiligheidsproblematiek in Rotterdam blijkt hardnekkig, de aanpak van de stadsmariniers is efficiënt en dus krijgen ze vanaf 2009 een vaste plek in het veiligheidsbeleid. Deze "superambtenaren" sluiten onder meer drugscafés, vegen de straten schoon en geven de wijk terug aan de bewoners, vermeldt de website www.rotterdam.nl, die het fenomeneen van de stadsmarinier uitgebreid uitdiept. 

De stadsmariniers leren de problemen op straat kennen, omdat ze oog voor en oor hebben naar de wensen en zorgen van de mensen. Ze werken ook zeer praktijkgericht: geen woorden, maar daden is hun leuze. Of zoals de Rotterdamse traditie het stelt "Niet lullen, maar poetsen". In Rotterdam hebben de stadsmariniers makkelijk toegang tot de burgemeester, korpschef en hoofdofficier. Daardoor kunnen ze snel ingrijpen waar nodig.

Wie “nee” zegt tegen de stadsmarinier, zegt “nee” tegen de burgemeester.

uit het ontwerp-bestuursakkoord Antwerpen

Taal van de straat én de staat

Een stadsmanier kent zijn wijk door en door. Hij of zij is zichtbaar aanwezig in de straten en probeert te weten te komen wat er in de buurt leeft door met alles en iedereen te praten. Wijkbewoners kunnen zelf problemen signaleren of de stadsmarinier merkt ze zelf op en onderneemt dan actie door de juiste partijen bijeen te brengen. Door zijn positie als superambtenaar kan hij dat makkelijk doen. Uiteraard volgt hij de nodige ingrepen ook netjes op, zodat ze tot een goed eind worden gebracht. 

Na Antwerpen ook Brussel ?

In Antwerpen zullen met de tijd ook stadsmariniers opduiken in het straatbeeld. Al wordt het een moeilijke klus om de juiste profielen te vinden, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Ook in Brussel zou er interesse bestaan om stadsmariniers  in de stad in te schakelen.

Maak hieronder kennis met stadmarinier Michiel van der Pols (YouTube, 23/03/2015) 

Meest gelezen