Foto Kurt

Belgische mariene wateren nog niet schoon genoeg

De Belgische mariene wateren hebben de "gewenste milieutoestand" nog niet bereikt. Dat staat in een Belgisch rapport voor Europa. Het water bevat nog te veel schadelijke stoffen en zwerfvuil. Ook het bodemleven gaat achteruit.  Maar het visbestand is gestegen en de kwaliteit van de vis is goed.

Elke 6 jaar stellen verschillende onderzoeksinstellingen een rapport op over de kwaliteit van de Belgische mariene wateren. Dat is een gebied zo groot als een gemiddelde provincie (3454 km²). Het rapport is opgesteld in opdracht van Europa. Meer dan 50 parameters van het zeeleven worden er in kaart gebracht.

Waterkwaliteit

De concentraties van sommige zware metalen en PCB's in het water, de bodem en het plantenleven zijn nog altijd te hoog. Het gaat om  hardnekkige stoffen die in de voedselketen doordringen. De stoffen zijn voor een deel lang geleden in zee gekomen en breken zeer moeilijk af. Maar ook vandaag komen ze nog altijd in de zee terecht.

Ook in de Noordzee en het Belgisch deel ervan drijft nog te veel zwerfvuil. Andere polluenten komen van de landbouw, de fosfor-en stikstofverbindingen van de overbemesting die via de rivieren in zee belanden. Die verbindingen zorgen voor massale algenbloei, wat leidt tot zuurstofarmoede en sterfte van allerlei zeeleven. Ondanks die verontreiniging blijven de concentraties van schadelijke stoffen in vis en schaal-en schelpdieren onder de Europese gezondheidsnorm.

Bodemleven

Een positieve trend is dat het visbestand lichtjes stijgt. Dat is het gevolg van een aantal Europese beschermende maatregelen. Maar het bodemleven is nog altijd bedenkelijk. “Belgische vissers slepen tot 4 keer per jaar hun netten over de bodem en dat is schadelijk voor allerlei schaaldieren,” zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Belgische vissers slepen tot vier keer per jaar hun netten over de bodem

Kelle Moreau, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Opvallend is de daling van het aantal broedvogels zoals de meeuw en de stern. Dat heeft met de uitbreiding van de haven van Zeebrugge te maken een aantal jaren geleden. Een groot gebied werd met zand opgespoten. Daar kwamen veel broedvogels op af. Pas wanneer de grond compact werd, kwamen er nieuwe haveninstallaties en verdween het leefgebied van de broedvogels. “Daarom dat de meeuwen tegenwoordig zoveel neerstrijken in de steden”, legt Kelle Moreau uit.

Volgens het rapport is een betere waterzuivering noodzakelijk om de gezondheid van de Noordzee te verbeteren. De strijd tegen de overbemesting, het zwerfvuil en een beteugeling van het vissen met sleepnetten kunnen de kwaliteit nog verder verbeteren. Maar een internationale aanpak blijft noodzakelijk aangezien verontreiniging niet op land, maar ook zee geen grenzen kent.

Voor meer details kan je terecht op de volgende link.

Meest gelezen