Belga

Gatz legt dansgezelschap van Jan Fabre rits maatregelen op

De vzw Troubleyn, het dansgezelschap van kunstenaar en regisseur Jan Fabre, moet tegen april 2019 een aantal interne maatregelen nemen rond goed bestuur en integriteitsbeleid. Doet ze dat niet, dan knipt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in de subsidies van het gezelschap. Dat heeft de Open VLD-minister beslist na een onderzoek van zijn administratie.

In september spraken 20 (ex-)dansers van Troubleyn in een open brief van grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre. Na die getuigenissen werd niet alleen een gerechtelijk onderzoek opgestart, minister van Cultuur Sven Gatz gaf zijn administratie ook de opdracht een administratief onderzoek uit te voeren.

Het arbeidsreglement moet uitgebreid worden met een ethische gedragscode

Sven Gatz, Minister van Cultuur (Open VLD)

Op basis van dat administratief onderzoek heeft minister Gatz nu een brief geschreven waarin hij de vzw Troubleyn een reeks maatregelen oplegt. Zo moet het dansgezelschap tegen 31 maart 2019 de principes van goed bestuur toepassen, moet er een vernieuwde en uitgebreide raad van bestuur worden aangesteld en moet de algemene vergadering worden verbreed. "Op die manier wil de minister voldoende checks and balances inbouwen in de relatie tussen directie en bestuur", klinkt het.

Daarnaast moet het dansgezelschap tegen dezelfde datum ook een integriteitsbeleid ontwikkelen en aantonen "dat de organisatie volledig in regel is met alle voorschriften voor de invoering en toepassing van een arbeidsreglement met een ethische gedragscode".
Als de organisatie die veranderingen niet doorvoert tegen april 2019, dan zal ze de eerste schijf van haar subsidies voor volgend jaar niet krijgen, zegt minister Gatz. Bedoeling is ook dat een onafhankelijke expert tegen 30 september 2019 de genomen maatregelen onder de loep neemt. En pas als ook die beoordeling positief is, zal Gatz de tweede subsidieschijf op 1 oktober 2019 vrijmaken.

Wij zijn volop bezig met alle opgelegde maatregelen, wij hebben dan ook geen schrik om subsidies te verliezen

Frederik Picard, vzw Troubleyn

In een reactie aan VRT NWS laat vzw Troubleyn weten dat er volop gewerkt wordt om tegemoet te komen aan de vraag van de minister. "Wij zijn volop bezig met alle opgelegde maatregelen", zegt Frederik Picard van vzw Troubleyn. "Dit is geen enkel probleem voor ons, wij hebben dan ook geen schrik om subsidies te verliezen."

Meest gelezen