Almaci (Groen): "BDW II is doorslagje van BDW I", Peeters (CD&V) ontgoocheld over "weinig ambitieus" akkoord

Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci betekent het ontwerp-bestuursakkoord in Antwerpen "geen ommekeer".  "BDW II is een doorslagje van BDW I", twittert ze. "Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen proactieve praktijktesten. Kortom: geen ommekeer." Antwerps CD&V-kopman en federaal vicepremier Kris Peeters noemt het ontwerp van bestuursakkoord "zeer vaag en weinig ambitieus". Vlaams Belang spreekt dan weer van "kiezersbedrog".

De N-VA van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft een bestuursakkoord met SP.A en Open VLD. "De Grote Verbinding", heet het akkoord, maar het moet nog worden goedgekeurd worden door de leden van N-VA, SP.A en Open VLD.

Groen, dat samenwerking met de N-VA van De Wever van de hand heeft gewezen, klinkt weinig enthousiast over het bestuursakkoord. "Een doorslagje van BDW I", twittert ze. Volgens Almaci is er onder meer geen sprake van een circulatieplan, meer groene ruimte of proactieve praktijktesten.

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien deed het in oktober niet slecht in de Scheldestad, maar de groenen zagen een samenwerking met N-VA niet zitten. 

"Dit nieuwe stadsbestuur blijft op belangrijke domeinen ver onder de lat", vindt Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien. "De grote verbinding die wij zien, is die tussen De Wever I en De Wever II."

De grote verbinding die wij zien, is die tussen De Wever I en De Wever II

Wouter Van Besien (Groen)

Volgens Van Besien toont het akkoord veel te weinig ambitie op het vlak van mobiliteit en milieu, ontbreekt er een echt circulatieplan en wordt kinderarmoede niet ten gronde bestreden. Het geplande sociaal beleid, waarop de SP.A tijdens de onderhandelingen vooral probeerde te wegen, noemt hij teleurstellend. Het invoeren van richthuurprijzen en conformiteitsattesten voor huurwoningen vindt hij "een lichtpunt", maar de beloofde extra sociale woningen vindt hij onvoldoende.

Het idee van praktijktesten op de huurmarkt steunt Groen wel, maar dan alleen als die "meer zijn dan een meetinstrument". Ook het gehandhaafde verbod op levensbeschouwlijke tekenen aan loketten getuigt voor Groen niet van "een verbindende houding naar alle gemeenschappen die de stad rijk is".

Groen ziet in het ontwerp-bestuursakkoord "in de eerste plaats een verderzetting van het voorgaande beleid". "Als het stadsbestuur niet voor een trendbreuk wil zorgen, doen we het zélf wel", zegt Van Besien.

Peeters: "Niet het antwoord om 'wereldstad op mensenmaat' concreet te maken"

Kris Peeters, die op 14 oktober de CD&V-uitdager was van Bart De Wever, is naar eigen zeggen teleurgesteld over het ontwerp van bestuursakkoord van het nieuwe Antwerpse bestuur. "Met dit bestuursakkoord geeft men geen of onvoldoende antwoord op de problematiek van de polarisatie die in Antwerpen aanwezig is. Er is ook geen of onvoldoende antwoord om de problematiek van de armoede en werkloosheid afdoende op te lossen, klinkt het.

Peeters vindt het ook "zeer eigenaardig om vast te stellen dat er op verschillende plaatsen verwijzingen worden opgenomen naar federale wetgeving die zou moeten aangepast worden op vraag van het nieuwe stadsbestuur. Maar diegenen die dat vragen, hebben het onmogelijk gemaakt dat wij de federale wetgeving de komende weken en maanden zouden aanpassen."

In "De afspraak op vrijdag" herhaalt Peeters dat het een bijzonder vaag ontwerp van bestuursakkoord is "De stad moet 400 miljoen euro besparen voor onder meer de pensioenlasten van het personeel en in heel dat akkoord staat daar niets over. Er staan ook geen concrete voorstellen voor het woonbeleid in", aldus Peeters.

Videospeler inladen...

Vlaams Belang: "Kiezersbedrog"

Vlaams Belang is zeer kritisch over het Antwerpse ontwerp-bestuursakkoord en stelt dat het "de realiteit negeert". "De Wever laat zich met de socialisten opnieuw inschakelen in het oude, failliete multicul-discours van antidiscriminatie, inclusie en diversiteit", klinkt het.

Lijsttrekker Filip Dewinter noemt de coalitie tussen N-VA, SP.A en Open VLD "kiezersbedrog". "De kiezers hebben in 2012 de socialisten niet langs de voordeur buitengedragen om ze vandaag langs de achterdeur weer binnen te laten", herhaalt hij. "De N-VA-kiezer heeft gekozen voor minder immigratie, minder vervreemding en minder islam. Wij maken ons op voor radicaal en inhoudelijk oppositiewerk tegen dit centrumlinkse bestuur."

PVDA: "Nul ambitie en niks sociaal"

“De Wever II is voor 95 procent een verderzetting van De Wever I", reageert Peter Mertens van de PVDA.  "Bij mij heerst plaatsvervangende schaamte te zien hoe weinig de socialisten hebben binnengehaald. Het is De Grote Verblinding van De Wever II/3

Meest gelezen