Bijna de helft van de Vlaamse gemeenten kampt met radicalisering

Uit een enquête van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), afgenomen bij 151 gemeentebesturen, blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse gemeenten problemen heeft met uitingen van radicalisering. Waar het vroeger vooral om Syriëstrijders en moslimextremisme ging, gaat het nu vooral om homofobie en rechts-extremisme.  

De enquête is afgelopen zomer afgenomen. Twee op de vijf gemeentebesturen die hebben deelgenomen signaleren problemen met polarisering, of verscherpte tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Bijna de helft van de gemeentebesturen spreekt over radicalisering, of het nastreven en/of ondersteunen van ingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde. 

Hakenkruisen, homofobie en moslimhaat

Wat radicalisering betreft, gaat het vandaag vooral om uitingen van rechts-extremisme. Een op de vijf gemeenten maakt er melding van. Volgens de voorzitter van de VVSG en burgemeester van Genk Wim Dries is dat een opmerkelijke stijging: "Twee jaar geleden kregen we er nauwelijks meldingen over. Maar nu is dat anders. Het gaat om het verheerlijken van extreme daden en het dragen van een hakenkruis, maar evengoed over uitingen van homofobie en moslimhaat."        

Heel wat gemeentebesturen weten niet goed hoe ze met dat rechts-extremisme moeten omgaan.

Wim Dries, voorzitter VVSG

Lokale Integrale Veiligheidscellen

"Heel wat gemeentebesturen weten niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan", gaat Dries voort. "Daarom moeten we kennis en ervaringen uitwisselen. Hoe pak je dat aan, hoe spreek je mensen daarover aan... dat zijn zaken waar we moeten over nadenken. De Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIV), die oorspronkelijk zijn opgericht om geradicaliseerde moslimjongeren op te volgen, kunnen daarbij helpen. Er is in ieder geval werk aan de winkel om mensen te verbinden. Ik denk dat de nieuwe gemeentebesturen daar ook een prioriteit van zullen maken."  

Gewoonten en tradities

Uit de enquête blijkt ook dat er in heel wat gemeenten conflicten zijn rond religieuze overtuigingen en etnisch-culturele gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders die hun kinderen niet willen laten deelnemen aan de zwem-, turn- of muziekles. Volgens de VVSG is hier geen sprake van radicalisering, maar wel van gebrek aan kennis van elkaars gewoonten en tradies. Ook hier moeten de gemeentebesturen aan werken, aldus de VVSG.  De VVSG vraagt de Vlaamse en federale overheid dat ze de inspanningen die de gemeentebesturen leveren om samenlevingsproblemen aan te pakken ondersteunen. 

Meest gelezen