Bond zonder Naam stopt met Stiltehoeve in Damme

De Stiltehoeve in Damme bleek financieel te hoog gegrepen voor sociale organisatie Bond zonder Naam. Vanaf 1 januari komt er op dezelfde locatie een verblijfscentrum, uitgebaat door het West-Vlaamse maatwerkbedrijf Footstep.

Bijna vijf jaar geleden startte Bond zonder Naam met de uitbating van een Stiltehoeve in Moerkerke, een deelgemeente van Damme. Mensen konden individueel of in groep onthaasten en herbronnen in de grondig verbouwde hoeve met veel groen. Er waren stilteweken, cursussen en trainingen. Ook veel bedrijven trokken zich er soms terug om na te denken over hun manier van werken.

Maar het project bleek financieel te hoog gegrepen en de investeringen wogen te sterk door. Bond zonder Naam stopt dus met de Stiltehoeve en betaalt de investeerders terug.

Op dezelfde locatie start vanaf 1 januari het verblijfs- en vergadercentrum "De grote wateringe", gerund door maatwerkbedrijf vzw Footstep. Dat biedt werk aan mensen die (nog) niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen. Ook "Bermhertigheid Jesu", een organisatie actief in de geestelijke gezondheidszorg, investeert mee.

We blijven ambassadeurs van de stilte, ook na de Stiltehoeve

Anniek Gavriilakis - directeur Bond zonder Naam

Bond zonder Naam verliest dus een stilteplek, maar blijft naar eigen zeggen wel begaan met het thema stilte en vertraging in de samenleving. “We sluiten ons verder aan bij de stiltebeweging in Vlaanderen,” zegt directeur Anniek Gavriilakis. "Om innerlijke rust te vinden, heb je niet per se een externe fysieke locatie nodig. Het komt erop aan in moeilijke situaties rust en stilte in jezelf op te roepen.” Daarom start Bond zonder Naam in het voorjaar met een reeks nieuwe workshops "Gewoon zijn", overal te lande.

Meest gelezen