Foto Kurt

Bisschop Bonny hekelt politiek: "Vermijden om angst van boven naar beneden te pompen"

Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, heeft in De Zevende Dag gewezen op het gevaar van polarisering. Hij zegt dat de politiek te veel focust op tegenstellingen met scherpe standpunten en angstverhalen over de islam en over migratie. 

Bisschop Bonny ziet in de hele hetze van de voorbije weken rond het migratiepact een weerkerend patroon: de politiek is vaak té scherp, en ongenuanceerd en zaait onnodig angst: "Men moet vermijden om de angst van boven naar beneden erin te pompen. De realiteit is vaak stukken beter én menselijker én hoffelijker én verdraagzamer dan de beeldvorming vertelt", meent een milderende Bonny.

Bonny zat aan tafel in "De zevende dag" met imam Khalid Benhaddou en  pleitte voor overleg tussen de gosdiensten. "Ik ben afgelopen jaar in Syrië en Algerije geweest. Dat zijn daar niet alleen maar oorlogen van christenen tegen moslims, neen, de gematigden vinden elkaar daar vooral. Dat moeten we ook hier doen. We hebben er alle belang bij dat die verbindende krachten, als dat het nieuwe modewoord is, er ook komen in onze godsdiensten. Het gaat de kerk en de islam niet alleen om mooie woorden en mikken naar boven, ik denk dat wij meer dan anderen met onze schoenen in de realiteit staan en niet bang zijn om onze schoenen vuil te maken."

Buiten de kerk ben ik al eens de ongelovige Thomas

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Bonny verwees ook naar het VN-migratiepact zelf: "Ja, ik ben daar voor, als burger en als christen. Het Vaticaan gaat trouwens ook akkoord met het pact al moet het nog verder uitgewerkt worden. Ik kan mij volledig vinden in de toespraak die kardinaal Parolin, de nummer 2 van het Vaticaan, erover gaf. Het is juist dat we op wereldschaal niet alleen naar de gevolgen moeten kijken, maar ook naar de oorzaken. Er is geen uitweg zonder internationale samenwerking."

Bonny liet tussen de lijnen nog eens vallen dat het beleid hem niet genoeg overtuigt: "Binnen de kerk ben ik een gelovige, maar eens buiten de kerk durf ik al eens de ongelovige Thomas te zijn."

Meest gelezen