Videospeler inladen...

Koning Filip roept op tot "open en oprechte debatten" in aanloop naar de verkiezingen

In zijn traditionele kerstboodschap -zijn zesde intussen al- roept koning Filip op tot "open en oprechte debatten" in aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei. De koning kaart de politieke spanningen in ons land dan wel voorzichtig aan, de boodschap is duidelijk: Filip maant politici aan tot luisterbereidheid en dialoog "waarbij men elkaar respecteert", en vraagt nogmaals te handelen in het belang van het land en de bevolking. Met andere woorden: het gekibbel of de politieke spelletjes mogen achterwege blijven.

De kerstboodschap dit jaar is op te splitsen in twee grote delen: een persoonlijk luik en een reflectie over de laatste politieke ontwikkelingen in ons land. Beiden lopen naadloos in elkaar over.

In zijn bureau op het kasteel van Laken, zittend bij de kerstboom en het knetterende haardvuur, haalt de koning eerst het belang van onthaasten aan. "Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. (...) Wie kinderen heeft, zoals de koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe gemakkelijk ze je kunnen ontglippen."  

We nemen best ook de tijd om met elkaar te spreken en onze eigen zwakheden en kwetsbaarheid niet weg te steken, en de gebreken van anderen te aanvaarden. Tonen hoe je ermee omgaat, is belangrijk vindt de koning. "Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen - en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en onze verantwoordelijkheid opnemen",  klinkt het.

VIDEO Bekijk hieronder het Journaalitem:

Videospeler inladen...

Subtiele doch duidelijke bewoordingen

Die verantwoordelijkheid dient als het ware als bruggetje naar het tweede deel van de kerstboodschap waarin de koning de politieke toestand van ons land aanhaalt. "Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking." De boodschap van verantwoordelijkheid gaf Filip al mee toen hij het ontslag van de regering-Michel aanvaardde op 21 december, deze keer herhaalt hij zijn woorden voor de camera.

Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers

De koning laat zich over de politieke crisis uit omdat hij er voor het eerst sinds hij op de troon zit (2013, red.) mee wordt geconfronteerd. Dat gebeurt in subtiele bewoordingen. Toch is het duidelijk dat Filip rekent op enige vooruitgang, terwijl de afgelopen weken in het teken stonden van politieke spelletjes en geruzie bij de verschillende partijen. "Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert."

Tot slot merkt de koning op dat in "deze bewogen periode" burgers "terecht" hun bezorgheid uiten over belangrijke thema's waarmee hij lijkt te verwijzen naar onder meer de 60.000 deelnemers aan de klimaatmars in Brussel en de beweging van de gele hesjes. Filip noemt "ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid en klimaatverandering" de maatschappelijke problemen die om "allesomvattende oplossingen vragen". Maar we hoeven niet te wanhopen. Met een citaat van de Oud-Griekse wetenschapper Archimedes haalt de koning aan dat we met de juiste steunpunten en hefbomen "bergen kunnen verzetten".

(lees verder onder de video)

VIDEO De kerstboodschap van de koning in het Nederlands:

Videospeler inladen...

De kerstboodschap van de koning werd opgenomen vorige week. De tekst werd eerder al geschreven en niet meer aangepast na de val van de regering.

Schijft de koning zijn toespraak zelf? Belgische koningen hebben dat altijd als een voorrecht beschouwd en de toespraken weerspiegelen wel degelijk de opvattingen van de koning, vaak wordt hij bijgestaan door zijn kabinetschef, in dit geval Vincent Houssiau. De boodschap wordt ook niet zomaar voorgelezen op tv. De kersttoespraak valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de regering, al is het de gewoonte dat alleen de premier zijn goedkeuring geeft.   

VIDEO De kerstboodschap van de koning in het Frans:

Videospeler inladen...

VIDEO De kerstboodschap van de koning in het Duits:

Videospeler inladen...

Meest gelezen