Gentse Open VLD dreigt uit elkaar te vallen: "Doven het vuur niet vooraleer eer Christophe Peeters is gered"

Het blijft rommelen binnen de Gentse Open VLD. Een aantal belangrijke leden heeft een klacht ingediend bij de partijtop. Zij vinden het niet kunnen dat ex-schepen Christophe Peeters geen nieuw ambt krijgt. "Judas De Clercq heeft zijn woord gebroken". Maar voorzitter Gwendolyn Rutten heeft in een tweet laten verstaan dat ze volledig achter burgemeester Mathias De Clercq blijft staan.

Begin deze week schreven een aantal prominente leden van de Gentse afdeling van Open VLD een brief gericht aan de nationale voorzitter Gwendolyn Rutten. Maar daar gebeurde niets mee. "Rutten probeert de hele week om dit probleem op te lossen. Maar omdat Mathias De Clercq (de Gentse kopman en nieuwe burgemeester, nvdr.) het been stijf houdt, is het duidelijk dat zij het niet kan doorbreken", zegt Erwin Devriendt, gewezen OCMW-voorzitter in Gent. "Het nationaal bestuur is bijzonder geschrokken, ze steunen onze brief."

Maar voorzitter Gwendolyn Rutten heeft nu in een tweet laten verstaan dat ze volledig achter Mathias De Clercq staat. 

"Partij is verscheurd"

Devriendt is niet alleen, zegt hij. Een grote groep mensen is ongelofelijk misnoegd en gekwetst door wat er is gebeurd. Hoe langer hoe meer krijgt Devriendt steunbetuigingen voor zijn actie: "We willen dat de schande wordt weggewerkt, we gaan het vuur niet doven voor de eer van Christophe Peeters wordt hersteld." Hij roept het Gentse partijbestuur op om de knoop door te hakken. Als dat niet gebeurt, dan dreigt Devriendt ermee om zich af te scheuren van de partij: "Als er geen signaal komt vanuit Open VLD Gent, dan is het logisch dat een grote groep deze partij zal verlaten."

De gewezen OCMW-voorzitter vindt het spijtig dat de zaak zo escaleert, "We moeten op het geweten van mensen spelen, mensen die al dan niet ontslag moeten nemen. Maar dat is de taak waarvoor we moeten staan."

Om de beslissing van het Gentse partijbestuur aan te vechten, gaat een deel van de Gentse liberalen een klacht indienen bij hun statutaire commissie. "Dat we een klacht gaan indienen, staat zo goed als vast." Die zal moeten bekijken of de aanstelling van Souguir correct is verlopen. "Peeters is om persoonlijke redenen aan de kant geschoven. Hij zit in zak en as, hij is hier het slachtoffer. We proberen rechtvaardigheid weer in de partij te brengen", aldus Devriendt.

Ongelegen problemen

Deze interne problemen komen bijzonder ongelegen, dat beseft Devriendt ook: "In het kader van de komende verkiezingen in mei, dreigt het hier een catastrofe te worden." Omdat er ook op hogere bestuursniveaus medestanders zijn, zal het niet ondenkbaar zijn dat deze heisa ook op andere niveaus een staartje zal krijgen. 

Meest gelezen