Freelancers duwen aantal kmo's de hoogte in

Het aantal Vlaamse kmo's is in 2017 meer gestegen dan de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit het nieuwste kmo-rapport van UNIZO, UCM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De stijging is onder meer te verklaren door het toenemend aantal ondernemers die het alleen doen, zonder extra personeel, die bijna 9 van de 10 Vlaamse kmo's uitmaken.

In Vlaanderen kwamen er in 2017 19.143 kmo's bij. Een kmo of "kleine tot middelgrote onderneming" is een onderneming met minder dan 50 werknemers. De stijging is goed voor een groei van 3,1 procent, wat meteen de hoogste nettogroei is voor Vlaanderen van de afgelopen tien jaar. Over dat hele decennium kreeg Vlaanderen er in totaal 22 procent vennootschappen en 14,8 procent eenmanszaken bij. In totaal waren er in 2017 in België 1.135.680 kmo's, wat over het hele land een toename met 3,4 procent betekende. Dat is dan weer de tweede beste score van de afgelopen tien jaar. 

Steeds meer ondernemers doen het alleen

De toename van het aantal kmo's is onder meer te verklaren doordat steeds meer mensen een eenmanszaak opstarten. In 2008 had nog 84,4 procent van de Vlaamse kmo's geen personeel. In 2017 is dat al 87,9 procent. Bijna 9 op 10 Vlaamse kmo's heeft dus geen personeel in dienst.

Alsmaar meer mensen kiezen ervoor om heel autonoom en flexibel te werken als freelancers in hun vakgebied. 

Eric Van den Broele, bedrijfsinformatiespecialist Graydon

"Deze trend valt voor een belangrijk deel te verklaren door de toename van het aantal freelancers", zegt Eric Van den Broele, senior manager Research & Development bij Graydon. Iemand die "freelancet" neemt telkens een bepaalde opdracht aan, en is dus niet vast in loondienst. "Alsmaar meer mensen kiezen ervoor om heel autonoom en flexibel te werken als freelancers in hun vakgebied. De markt voor deze freelancers groeit ook door de krapte op de arbeidsmarkt, die maakt dat heel wat kmo-zaakvoerders freelancers inhuren wanneer ze zelf geen geschikte medewerkers vinden voor de job", zegt Van den Broele. 

Kmo's zijn gezonder

De Vlaamse kmo is ook steeds gezonder op financieel vlak. Hun schuldgraad was de afgelopen tien jaar nooit lager. En nergens in diezelfde periode waren kmo's beter in staat dan vandaag om hun schulden op korte termijn te financieren. Toch vertaalt die evolutie zich niet in een evenredige groei van de investeringen. Het totale investeringsbedrag ging er wel op vooruit, maar dat cijfer is niet gecorrigeerd door de inflatie.

Dat die investeringen niet meestijgen, komt door de krapte op de arbeidsmarkt, zegt Danny Van Assche van UNIZO: "De krapte op de arbeidsmarkt heeft waarschijnlijk de lonen in bepaalde bedrijven en sectoren ook extra doen stijgen. En dat kan dan weer mee verklaren waarom de rendabiliteit (hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt, nvdr.) van onze kmo's het afgelopen jaar niet is meegegroeid met de solvabiliteit (schuldgraad, nvdr.) en liquiditeit (hoe makkelijk een onderneming zijn schulden financiert, nvdr.)."

Ook blijft 30 procent van de Vlaamse kmo’s waarvoor de omzet bekend is, verlieslatend. In Brussel is dat 38,7 procent en in Wallonië 35,1 procent. Vooral de horeca blijkt een gevoelige sector. 

Meest gelezen